14

HAUS ja Palkeet solmivat ensimmäisen HaaS-kumppanuussopimuksen

posted on


HAUSin uusi palvelukonsepti HAUS as a Service (HaaS) -kumppanimalli tarjoaa virastoille muun muassa mahdollisuuden

  • tehdä parempaa strategista henkilöstösuunnittelua
  • kasvattaa kehittämisen volyymiä ilman lisäinvestointeja sekä
  • vähentää merkittävästi koulutuksiin käytettäviä yksikköhinta- ja matkakustannuksia.

HaaSin avulla virasto voi tarjota henkilöstölle enemmän koulutusvaihtoehtoja sekä samalla mahdollistaa lähiesimiehille paremman kokonaiskuvan niin oman kuin tiimin toiminnan kehittämiseen.

 

HaaS tarjoaa kasvavan ja monipuolistuvan koulutustarjonnan aiempaa kattavammin koko Palkeiden henkilöstön käyttöön

Historian ensimmäinen HaaS-sopimus solmittiin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen, Palkeiden kanssa maaliskuussa 2018. Palkeet kehittää voimakkaasti uusia palveluja ja sen myötä henkilöstönsä osaamista.

 HAUSin varatoimitusjohtaja Mikko Salminen iloitsee uudesta kumppanuudesta:

“HaaSin avulla voimme tarjota matalalla kynnyksellä kaikki sovitut HAUSin palvelut Palkeiden käyttöön. HaaS-kumppanuusmalli mahdollistaa aiempaa systemaattisemman virastokohtaisen suunnittelun ja voimme auttaa virastoja kehittämään henkilöstön osaamista pitkäjänteisemmin ja tehokkaammin. Olikin ilo huomata, että heti HaaS-sopimuksen solmimisen jälkeen Palkeista tuli suuri ilmoittautumispiikki, mikä ei aiemmin olisi ollut mahdollista.
 

MSalminen

 

 

 

  

“Meille on tärkeää asiakkaan saama hyöty ja lisäarvo, mutta HaaS-kumppanuudet tarjoavat toisaalta myös HAUSille paljon. Meillä on nyt paremmat mahdollisuudet uudistaa koulutussisältöjä hyvinkin lyhyellä aikavälillä, kun voimme laittaa tuotantoon suoraan virastoista tulleita koulutustoiveita. Pääsemme myös ennakoimaan virastojen tarpeita, kun tiedämme reaaliaikaisesti, mitä muissa organisaatioissa on meneillään. HaaSin myötä HAUSin strategian mukainen in-house-kehittäjän rooli konkretisoituu ja tulee aiempaa näkyvämmäksi.”
 

Palkeet kannustaa muitakin virastoja solmimaan HaaS-sopimuksia
 

 

 

 

 
Palkeiden kehityspäällikkö Soile Röppänen jakaa Salmisen näkemyksen ja jatkaa, että

”HaaSin myötä Palkeet pystyy entistä paremmin tarjoamaan HAUSin koulutukset koko henkilöstön käyttöön. Aiemmin koulutuksiin saattoi osallistua vain muutama henkilö ja osaamista jaettiin organisaation sisällä. Lisäksi sopimuksessa houkuttelee HAUSin laajeneva koulutustarjonta. Erityisesti käytämme jatkossakin paikkaan ja aikaan sitomattomia koulutuksia.

Toivomme, että muutkin virastot tarttuvat tähän mahdollisuuteen, koska sopimuksen myötä asiakas pystyy osallistumaan HAUSin koulutustarjonnan laajentamiseen, mistä hyötyvät kaikki koulutuspalvelujen käyttäjät.”

 

Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Mikko Salminen, p. 050 393 4460

Kehityspäällikkö Soile Röppänen, p. 02955 62070

 

HaaS pähkinänkuoressa

Slide6

HaaS-kumppanimalli muodostuu seuraavista neljästä osa-alueesta:

  • avoimet kurssit
  • coaching-ratkaisut
  • viraston omat teemat
  • HaaS Plus -osio, jolla HaaS-mallia voidaan laajentaa sisältämään mm. pitkiä ohjelmia, tutkintoja sekä henkilöarviointeja.

Lisätietoja mallista ja virastoille sopivista vaihtoehdoista saa varatoimitusjohtaja Mikko Salmiselta. Myös asiakkuusjohtajamme Johanna Snellman ja Tiina Kukkonen-Suvivuo sekä kaikki koulutuspäällikkömme ovat käytettävissänne virastokohtaiseen suunnitteluun.

| Categories: HAUS, Koulutus, Asiantuntija | Tags: | View Count: (949) | Return

Post a Comment