07

Toimitilasuunnittelussa haluttiin tuoda esiin skandinaavista moderniutta, viihtyisyyttä ja raikkautta

posted on

Maria_Putaansuu_1
Näkymä henkilöstön työtiloihin. Kuva: Maria Putaansuu

HAUSin toimitilojen tilaratkaisujen ja sisustuksen suunnittelussa tavoitteena oli luoda nykyaikaiset, ratkaisuiltaan kekseliäät ja tehokkaat, kenties jopa innovatiiviset toimitilat palvelemaan HAUSin toimintaa vuosiksi eteenpäin. Tilojen visuaaliselta ilmeeltä toivottiin viihtyisyyttä, raikkautta ja skandinaavista moderniutta. HAUSin vanhoista, historialliseen Munkkiniemeen koulutustaloon sijoittuneista tiloista ei uusiin tiloihin siirtynyt oikeastaan muuta, kuin muuttolaatikoita ja henkilöstö, mutta toki historiakin vaikutti valintojen taustalla: uusista tiloista haluttiin aikaa kestävät ja laadukkaat.

HAUSin tilojen suunnittelun lähtökohtana oli myös, että koulutusta järjestetään tulevaisuudessa enenevässä määrin myös omien tilojen ulkopuolella, muissa valtion tiloissa. Yliopistonkadun tiloihin pyrittiinkin luomaan muista saatavilla olevista tiloista poikkeavia ja joustavia ratkaisuja. Aula, joka avattiin avaraksi kohtaamispaikaksi, haluttiin mahdollisimman monipuoliseen käyttöön, palvelemaan niin ryhmätyöskentelyä, koulutustaukoja, kuin erilaisten tilaisuuksien järjestämistä. Koulutustiloja ja aulaa voidaan käyttää myös työskentelyyn ja HAUSin sisäisiin kokouksiin joustavasti niiden ollessa vapaana.

 

aula

aula_sohvat

HAUSin toimistotiloissa työympäristöratkaisu on mobiili monitilaympäristö, jossa kellään käyttäjistä ei ole nimettyä työskentelypaikkaa, vaan tiloja käytetään joustavasti. Tiiviiseen, mutta monipuoliseen tilakokonaisuuteen kuuluu hiljainen ja tiimityötä tukeva vyöhyke, vetäytymistiloja etäkoulutuksia, Skype-palavereja ja luottamuksellisia keskusteluja varten sekä henkilöstön taukotilat. Tilasuunnittelun pohjaksi tehtiin kehitysprojekti, jossa käyttäjien tarpeita kuunneltiin mm. työpajoissa ja henkilöstötilaisuuksissa. Lisäksi HAUSin tilojen visuaalisen ilmeen määrittelyyn ja brändin näkymiseen tiloissa ja haettiin ajatuksia käyttäjiltä kyselyn avulla.

hiljainen

pieniNH

 

Vaikka uusien toimitilojen sijainti on HAUSin toiminnalle loistava, aiheutti tilasuunnittelussa haasteita rakennuksen matala huonekorkeus ja suhteellisen matalat nauhaikkunat. Tekniikan vuoksi kattokorkeus on osassa tiloja todella matalalla, mutta kattokorkeutta yritettiin hilata mahdollisimman ylös aina, kun se oli mahdollista.

Valoisan yleisilmeen luomiseen ja varsinkin laadukkaaseen yleisvalaistukseen panostettiinkin erityisesti eri suunnittelualueilla, mikä todella näkyy lopputuloksessa.  Säädettävän yleisvalaistuksen lisäksi sisustusvalaisimilla voidaan luoda valikoituihin tiloihin erilaisia tunnelmia esimerkiksi asiakastilaisuuksia varten. Valoisuutta ja avaruuden tunnetta pyrittiin maksimoimaan myös käyttämällä lasiseiniä kiinteiden seinien sijaan mahdollisimman paljon, luoden näin näkymiä tilasta tilaan mahdollistaen valon esteetön kulku kerroksen läpi.

 

Maria_Putaansuu_2
Henkilöstön taukotila. Kuva: Maria Putaansuu

 

Kalusteet, akustiikkapaneelit, tekstiilit ja muut sisustuselementit valittiin ensisijaisesti pohjoismaisten julkitilavalmistajien valikoimista, tosin kalustehankintoja ohjasi toki valtion kalustehankintajärjestely. Aulan toiminnallisuuteen panostettiin erityisesti teettämällä tilaan toiminnallisten tarpeiden mukaan suunnitellut, laadukkaat kiintokalusteet, joita täydentävät muunneltavat ja yhdisteltävät irtokalusteet. Aulan irtokalusteilla voidaan myös tarvittaessa täydentää koulutusilojen kalustusta, ja päinvastoin: tehokkaita tilaratkaisuja tavoiteltaessa muunneltavuus, joka syntyy esimerkiksi yhteensopivasta ja liikuteltavasta kalustuksesta eri tiloissa, mahdollistaa tilojen monipuolisen käytön ja tilojen muokkauksen käyttäjien muuttuviinkin tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa.

 

DSC_7045

Suvi Hirvonen
Sisustusarkkitehti SIO
Työympäristöasiantuntija

Kuvat: KVA Arkkitehdit, jos muuta ei mainita

 

 

| Categories: HAUS, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (1254) | Return

Post a Comment