06

HAUS – arvokiinteistöstä kaupungin vilskeeseen

posted on

Kesäkuussa 2016 järjestettiin Munkkiniemen koulutustalossa kokous, jossa HAUSin ja Senaatin kesken alettiin pohtia toimitilojen muutokseen liittyviä asioita, vaiheita ja aikataulua. Todettiin, että Senaatti tulee tuottamaan HAUSille valtion toimitilastrategian mukaisesti viihtyisää ja toimivaa monitilaa, sekä tukemaan ja opastamaan uusien työnteon tapojen käyttöönottamisessa. Tärkeänä ohjaavana tekijänä oli paitsi pyrkimys valtion tiloihin, myös HAUSin erityistarpeet liittyen moderniin oppimisympäristöön ja sijaintiin. Munkkiniemen koulutustalolla puitteet olivat komeat ja väljät, mutta hieman parempaa saavutettavuutta oli sekä kotimaisen että kansainvälisen asiakaskunnan palautteissa toivottu. Näillä eväillä tilaratkaisuprojekti käynnistettiin projektipäällikkö Marianna Loikalan toimesta.

Uusi sijainti tuo synergiaetuja

Joitakin valtion tilavaihtoehtoja käytiin läpi, kunnes idea Heimolan talon tiloista (Yliopistonkatu 5) tuli esiin ja löi itsensä saman tien läpi. Olihan sijainti Helsingin rautatieaseman ja ministeriökampuksen läheisyydessä, mikä toimisi hyvin asiakkaiden kannalta ja tarjoaisi synergiaetuja ja mahdollisuuksia ministeriöiden kanssa toimimiseen. Ensimmäinen tilasovitus pyydettiin arkkitehti Esa Kaivokselta, joka myöhemmin valittiin kohteen pääsuunnittelijaksi. Edettiin hankesuunnitelmavaiheeseen, jonka rakennuttamisryhmän päällikkö Matti-Pekka Jalonen ja rakennuttajapäällikkö Jyrki Puska ottivat tiiviiseen otteeseensa. Sen päätteeksi voitiin arvioida hankkeen taloudelliset vaikutukset ja aikataululliset vaatimukset. Päätös hankkeeseen ryhtymisestä tehtiin, ja vuokrasopimus allekirjoitettiin huhtikuussa 2017.

HAUSin näköiset työ- ja oppimistilaratkaisut

Jo ennen suunnitteluvaihetta työympäristöyksikön päällikkö Reetta Ripatti-Jokelan johdolla käynnistyi KVA:n sisustusarkkitehti Suvi Hirvosen vetämä työ- ja oppimisympäristön muutosprosessi työpajoineen. Lomittain tämän kanssa KVA hoiti myös sisustussuunnittelutyön, jonka kautta työpajoissa saatu anti ja asiakkaan tarpeet jalostuivat HAUS:n näköisiksi modernin työ- ja oppimisympäristön ratkaisuiksi. Tilat on suunniteltu siten, että niitä voidaan muunnella ja monitilatoimistonkin idean mukaan käyttää monella tavalla.
 

                           DSC00209
         Uuden aulatilan suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu modernit ratkaisut.


Uusien toimitilojen tieltä Heimolan talon 5. krs:ssa raivattiin vanha koppikonttorimallinen ratkaisu, kaikki purettiin betonille saakka. Suunnitellusti kaikki ratkaisut uusittiin vastamaan tämän päivän toimisto- ja erityisesti koulutustilojen vaatimuksia. Hyvä sisäilma varmistettiin jo ennen suunnitteluvaihetta tehdyillä rakennetutkimuksilla. Niiden perusteella suunniteltiin tarvittavat toimenpiteet S2-tasoisen sisäilman saavuttamiseksi, mihin päästiin mm. IV-järjestelmän täydellisellä uusimisella sekä M1-tasoisten pintamateriaalien vaatimuksella.

Kaikki meni kohdalleen ja remontti valmistui ajallaan

Korkean laadun varmistamiseksi Senaatti mm. varmisti ennen hankkeen alkua, että suunnitelmien valmiusaste oli hyvä, aikataulu realistinen ja ennen kaikkea: saadaan hyvä pääurakoitsija. Nämä toimet johtivat siihen, että kaikki meni kohdalleen ja remontti valmistui ajallaan. Kuten Jyrki Puska harjannostajaisissa kertoi, urakoitsijan valinta meni nappiin ja valvojan toiminta oli myös ensiluokkaista. Urakoitsija oli sitoutunut laatutavoitteisiin ja aikatauluun, sekä motivoitunut tuottamaan hyvän lopputuloksen, mikä on arvokas tekijä toteutusvaiheessa. Tämä näkyi myös laadukkaissa aliurakoitsijavalinnoissa.
 

                              DSC00264
     HAUSin Petteri Kallio, Lotta Fors ja Jussi Sihvonen vaihtavat ajatuksia uusien tilojen inspiroimina.
 

Innostavaa yhteistyötä

Yhteistyö HAUSin kanssa koettiin Senaatissa innostavana. Vuorovaikutus oli sulavaa ja päätöksiä saatiin nopeasti. Senaatti pyrki kulkemaan koko matkan tiiviisti yhdessä HAUSin kumppanina yhdessä asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja niiden toteutuminen kirkkaana mielessä.

Onnea HAUSille uusiin tiloihin Senaatin puolesta!

Lisätietoja: projektipäällikkö, arkkitehti Marianna Loikala, puh. 0407261032

| Categories: HAUS | Tags: | View Count: (1142) | Return

Post a Comment