12

Mitä uutta Twinningissä?

posted on

Pikahaastattelun vastaajina Heidi Lempinen (vastuuvirkamies, Twinning- koordinaatio) ja Tiina Järvelä (vastuuvirkamies, TAIEX- koordinaatio).

1.    Miltä Twinning-toiminta näyttää näin vuoden 2018 alkupuolella:  onko uusia hankkeita tulossa ja millaista innostus näihin on?

HL, TJ: Twinning-toiminta on selvästi vilkastanut vuodenvaihteen jälkeen. Uusia hankkeita on tullut kilpailutukseen ja lista tulevista hankkeista on juuri ilmestynyt. Lisäksi Suomen ensimmäinen uusilla säännöillä toteutettava hanke alkaa Georgiassa maaliskuun alussa. Hankkeen toteuttaa Suomen tulli yhteistyössä Puolan ja Latvian kanssa.

2.    Miten suomalaiset organisaatiot yleensä pärjäävät kilpailuissa?

HL, TJ: Suomalaiset organisaatiot pärjäävät yleensä hyvin. Viime vuonna Suomi menestyi erityisen hyvin. Osallistuimme 12 tarjouskilpailuun, joista kotiin tuli seitsemän hanketta. Uusia Suomen vetämiä hankkeita saivat HAUS kehittämiskeskus, Suomen ympäristökeskus yhteistyössä Metsähallituksen kanssa ja Suomen tulli. Strategisten kumppaneiden valinnassa onnistuttiin myös hyvin, kun juniorikumppanuushankkeita tuli paljon.

3.    Missä meidän pitäisi kehittyä hankkeita voittaaksemme?

HL, TJ: Ennakointia ei voi koskaan olla liikaa. Erityisesti jäsenmaiden kollegoiden suuntaan kannattaa olla ajoissa liikkeellä kumppanuuksia ajatellen ja organisaation sisäistä päätöksentekoa voi ennakoimalla vauhdittaa. Perehtyminen kumppanimaan tilanteeseen ja keskeisiin haasteisiin on eduksi. Lisäksi myyntitaitoja olisi hyvä kehittää – valintakokous on myyntitilaisuus, jossa vakuutetaan vastapuoli omasta osaamisesta. Kun hanke on saatu ja yhteistyö lähtenyt käyntiin, jatkohankkeiden työstäminen olisi hyvä pitää mielessä.

4.    Miten uusi Twinning-manuaali muuttaa toimintaa käytännössä?

HL, TJ: Uuden manuaalin myötä kaikissa kumppanimaissa toimitaan samojen sääntöjen ja menettelyiden mukaan niin Länsi-Balkanilla ja Turkissa kuin itäisissä kumppanimaissa sekä eteläisissä naapuruusmaissa. Hankkeiden sopimusvaihe nopeutuu käytännössä merkittävästi. Hankkeet voidaan jatkossa aloittaa melko pian siitä, kun päätös on tullut eli RTA pääsee nopeammin tositoimiin. Korvausten osalta merkittävää on, että uudet säännöt yhdenmukaistavat korvaukset – jokaiselle hankkeessa mukana olevalle asiantuntijalle maksetaan sama korvaus riippumatta kotiorganisaatiosta; esim. ministeriö, laitos tai kuntayhtymä.

5.    Miten motivoitte virkamiehiä lähtemään mukaan?

HL, TJ: Tärkein motivaatio on ammatillinen kiinnostus ja halu tukea kumppanimaiden hallinnon ja lainsäädännön uudistuksia omalla toimialalla. Oikeusvaltio- ja demokratiakehitys edellyttää hyvää hallintoa, mikä tukee talouskasvua ja vakautta lähialueillamme. Meillä on korkeatasoista julkisen hallinnon osaamista ja voimme toimia hankkeiden kautta esimerkkinä muille. Twinning on kaksisuuntainen tie – oma kielitaito, kouluttaja- ja neuvottelutaidot sekä kansainvälinen työkokemus karttuu samalla. On ilo huomata, miten Twinning-hankkeet voivat toimia ponnahduslautana muihin kansainvälisiin työtehtäviin.

6.    Erityisiä toiveita HAUSille?

HL, TJ: Ensinnäkin kiitos tähänastisesta upeasta yhteistyöstä! HAUS on erittäin kokenut ja osaava Twinning-toimija ja toivomme yhteistyön ulkoministeriön kanssa jatkuvan tiiviinä. Toivottavasti HAUS löytää monia uusia kumppanuuksia Twinning-hankkeisiin niin kansallisesti, EU:n jäsenmaiden kuin kumppanimaiden kanssa. Tuokoon tämä vuosi uusia tuulahduksia myös Twinning-yhteistyöhön!   
 

HeidijaTiina1

                                              Twinningin ja TAIEXin vastuuvirkamiehet Heidi Lempinen (vas.) ja Tiina Järvelä

 

Haastattelijana Anneli Temmes

HAUS jatkaa vuonna 2018 aktiivista Twinning-osallistumistaan ja haastaa suomalaiset viranomaiset innolla mukaan!  Hankkeita pyörii, uusia alkaa ja tuleviin tarjouskilpailuin lähdetään voittaminen mielessä.

 

 

| Categories: HAUS, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (1340) | Return

Post a Comment