12

Ministeriöiden johtoryhmävalmennus päätökseen

posted on

VM:n toimeksiannosta HAUS toteutti vuoden 2017 aikana mittavan johtoryhmävalmennuksen valtioneuvostossa. Mukana olivat kaikkien ministeriöiden kansliapäälliköiden vetämät johtoryhmät. Valmennuksen päätöstilaisuus pidettiin 9. tammikuuta 2018 Säätytalolla. Tilaisuuteen osallistui reilut 70 osanottajaa eri ministeriöistä.
 

                                            MJ2


Valmennus tuotti nämä kehittämisehdotukset:
(1) ministeriöiden johtoryhmien yhteisiä tapaamisia tulisi lisätä
(2) valtioneuvoston yhteisten tavoitteisiin tähtäävää johtamista tulisi edelleen vahvistaa
(3) ministeriöiden keskinäistä vertaisoppimista ja hyviin käytäntöihin tutustumista tulisi edistää.

Näiden ehdotusten toteuttamiseksi olisi tarpeen valmistella hallitusohjelman edellyttämän lainsäädäntöohjelman yhteistä suunnittelua ministeriöiden kesken. Samoin olisi tarpeen kehittää työkiertoa ja joustavammin ilmiölähtöisiin haasteisiin taipuvaa henkilöstöpolitiikkaa valtioneuvostossa.

 

                                              MJ1
   koulutussuunnittelija Tiina Pitkäaho, konsultti Janne Marniemi, kehitysjohtaja Ari Sihvola, konsultti Janne Sariola

 

MJ3

Lisätietoja HAUSin johtoryhmävalmennuksesta antaa kehitysjohtaja Ari Sihvola, puh. 020 7180 246.

 

| Categories: Koulutus, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (1476) | Return

Post a Comment