15

Kehityskeskustelut – pakkopullasta mahdollisuudeksi

posted on

Välillä tuntuu, että kehityskeskustelut ovat alkaneet maistua puulta ja toistavat itseään vuosi toisensa jälkeen. On sääli, jos näin on, sillä parhaimmillaan kehityskeskustelut ohjaavat koko vuoden ajan esimiehen ja alaisen välistä vuorovaikutusta entistä positiivisempaan ja tavoitteellisempaan suuntaan.

Kaikilla organisaatioilla on tulostavoitteita, ja työntekijät vastaavat kukin osaltaan, että tavoitteet tulevat saavutetuiksi. On reilua, että jos on vastuita ja velvollisuuksia, on myös oikeuksia kehittää työtään, työskentelyään ja itseään siihen suuntaan, että tavoitteet on mahdollista saavuttaa ja jopa ylittää. Mielestäni ei ole liikaa vaadittu, että vähintään kerran vuodessa jokainen saa olla keskustelujen keskipiste ja puhua siitä, mitkä ovat oman onnistumisen edellytykset.

Aito kiinnostus aikaansaa uusia ideoita

Kehityskeskustelu-sanan tärkeä toinen puoli on sana keskustelu. Keskustelulle ei välttämättä ole nykypäivän hektisessä työelämässä riittävästi aikaa. Tutkimusten mukaan ihmisen mielihyvähormonit lisääntyvät silloin, kun saa puhua omasta itsestään ja tekemisistään.

Olemalla aidosti kiinnostunut jostakin toisesta, saat tämän toisen henkilön mielihyvähormoni dopamiinin tuotannon nousemaan. Ja kun dopamiinitasot ovat korkealla, tutkitusti pystymme ratkaisemaan ongelmia, työstämään suuria tietomääriä ja saamaan tavallista enemmän uusia ideoita. Syntyy positiivinen kehä. Kehityskeskustelut ovat yksi merkittävä ja säännönmukainen mahdollisuus tämän positiivisen kehän muodostumisessa.

Tarpeiden kohtaaminen on tärkeää

Kehityskeskustelussa organisaation ja yksilön tarpeet kohtaavat. Onnistuneessa kehityskeskustelussa molempien osapuolten tarpeet tyydyttyvät. Organisaation kannalta tämä tarkoittaa sitä, että esimies viestii strategiasta johdettuja tavoitteita ja keskustelee, millaisia odotuksia niistä kohdistuu yksilöön. Yksilön kannalta kehityskeskustelu on onnistunut, jos siellä saa keskusteltua henkilökohtaisesti tärkeistä asioista, kuten omaan uraan, onnistumiseen, voimavaroihin, työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvistä asioista. Toisin sanoen, kun työnteon edellytykset varmistetaan ja esteet raivataan niin organisaation kuin yksilönkin kannalta, kaikki osapuolet voivat olla tyytyväisiä keskusteluihin.

Kuten kaikissa kohtaamisissa, myös kehityskeskusteluissa, tärkeää on toisen ihmisen kuunteleminen, kunnioitus ja aito kiinnostuminen toisesta ihmisestä.

Esimies, varmista kehityskeskustelujen onnistuminen näin:
o    Valmistaudu jokaiseen keskusteluun huolella
o    Pyri löytämään jokaisesta alaisestasi positiivisia ennakkokäsityksiä; ennakkokäsityksesi ohjaavat pitkälti keskustelun sävyä
o    Kiinnostu toisesta ihmisestä ja kuuntele aidosti
o    Tee tarvittavat muistiinpanot, mutta älä keskity liikaa lomakkeiden täyttämiseen
o    Aikatauluta keskustelut sinulle sopivasti, useimmille yksi tai korkeintaan kaksi kehityskeskustelua päivässä on ihan riittävästi
o    Anna alaistesi valita heille sopiva paikka keskusteluille
o    Laita puhelin kiinni ja pois näkyviltä
o    Pidä keskusteluilmapiiri myönteisenä, ratkaisukeskeisenä ja leppoisana
o    Anna ja ota vastaan palautetta
o    Tee kaikista keskusteluista yhteenveto ja seuraa tiimisi kehittymistä koko vuoden ajan

Alainen, varmista onnistuminen keskusteluissa näin:
o    Valmistaudu huolella ja mieti, mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä ja mitä haluat saavuttaa
o    Ole aito ja rehellinen (itselle ja muille)
o    Tuo esiin omat toiveesi rohkeasti
o    Muista myös organisaation lähtökohdat ja tuo esiin, miten voit parhaiten antaa oman panoksesi organisaation menestykselle
o    Sopikaa selkeästi muistiinpanojen kirjoittamisesta
o    Kirjoita omat oivalluksesi ja tärkeimmät asiat itsellesi muistiin
o    Laita puhelin kiinni ja pois näkyviltä
o    Anna ja ota vastaan palautetta

Yhteisten tavoitteiden saavuttaminen vaatii sitoutumista

Systemaattisuus muistiinpanoissa ja aikataulutuksessa helpottavat sekä esimiehen että alaisten työskentelyä kehityskeskusteluissa sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toimenpiteiden toteuttamiseksi. Myös yhtenäinen ja ajantasainen viestintä sekä yksilö- että organisaatiotason mittarit tukevat toimeenpanoa ja seurantaa. Ja mikä tärkeintä, tehokasta toimeenpanoa auttaa, kun kaikki, sekä esimies että alaiset, ovat sitoutuneita yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen ja oman kortensa kekoon kantamiseen.

Niissä työyhteisöissä, joissa ilmapiiri on hyvä ja töissä mukavaa, tämä tapahtuu kuin itsestään. Tyytyväinen työn tekijä on tuottava!

 

mariblomqvist

Kirjoittaja on HAUSin yhteistyökumppani, kouluttaja ja työyhteisövalmentaja Mari Blomqvist (Paravita)

Aiheeseen liittyvää valmennusta

Kehityskeskusteluosaamista tukemaan HAUS järjestää 7.2. puoli päivää kestävän videovälitteisen valmennuksen Aidosti motivoivat keskustelut – Uusi ote kehityskeskusteluihin ja suorituksenarviointiin -videovalmennus. Tämä valmennus voidaan toteuttaa myös organisaatiokohtaisena. Kysy tarjousta.

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Matleena Nurmiainen, puh. 0207 180 205

| Categories: Koulutus, Asiantuntija | Tags: | View Count: (1074) | Return

Post a Comment