12

Vastuulliset ja rohkeat: Tulevaisuuden johtajat 2017

posted on

Joulukuun ensimmäisenä päivänä vuoden 2017 Tulevaisuuden johtajat -ohjelman 52 osanottajalle ojennettiin todistukset ohjelman suorittamisesta. Yhteinen taival oli alkanut toukokuussa kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen aamukahvitilaisuudella, jossa ministeri toivotti osanottajat tervetulleiksi ohjelmaan. Ministeri Vehviläinen painotti omassa puheenvuorossaan mm. poikkihallinnollisen yhteistyön merkitystä, toimintatapojen uudistamista, innostumista ja innostamista sekä uskoa omaan asiaan.

Rohkeaa johtajuutta ja innovatiivisuutta

Tulevaisuuden johtajat -ohjelman ensimmäinen lähijakso toteutettiin touko-kesäkuussa tulevaisuusleirinä. Siellä osallistujat tutkivat johtajuuden mahdollisuuksia ja reunaehtoja modernissa hallinnon toimintaympäristössä sekä etsivät ratkaisuja ajankohtaisiin muutosilmiöihin erilaisten innovatiivisten työkalujen avulla.

Ohjelma jatkui kesälomien jälkeen jaksolla, jossa tarkasteltiin muutosjohtajuutta ja kokeilukulttuurin vahvistamista. Osanottajat työstivät ideoita uusista hallinnon tuotteista ja palveluista Business model -viitekehystä hyödyntäen. Muutosjohtamisen teemaa lähestyttiin organisaation muutoskyvykkyyden ja oman muutosjohtajuuden vahvistamisen näkökulmista.

Kolmannella lähijaksolla keskityttiin luomaan sisältöä rohkean johtajuuden käsitteelle. Johtajuutta tarkasteltiin erilaisten omakohtaisten puheenvuorojen kautta. Jaksolla syvennettiin myös henkilökohtaista johtajana kehittymisen pohdintaa motiiveja, arvoja ja kiinnostuksen kohteita luotaavan inventaarin avulla. Jaksoon sisältyi myös elokuvaelämys, jossa keskeinen punainen lanka oli johtajuus kaaosmaisessa toimintaympäristössä.

Verkostot

Syksyn tullessa alkoi verkostomoduulien sarja. Yhteiskunnallista ja kansainvälistä tarkastelukulmaa vahvistettiin tulevaisuuden johtajien vierailuilla eduskunnassa ja Elinkeinoelämän keskusliitossa ja ulkoministeriössä. Verkostomoduulit päättyivät valtiovarainministeriössä pidettyyn tilaisuuteen, jossa perehdyttiin hallinnon reformeihin myös Kuntaliiton ja maakuntien edustajien ajankohtaisilla
puheenvuoroilla.

Synteesi

Ohjelman päätösjaksolla tehtiin synteesiä ohjelmassa käsitellystä ja koetusta. Jaksolla palattiin ohjelman nimikkoteemaan ”Vastuulliset ja rohkeat” sekä keskeiseen tavoitteeseen yhteisen arvopohjan ja lähtökohtien vahvistamisesta. Osanottajien opit ja oivallukset voi kiteyttää muutamaan poimintaan palautteista: ”Ole oma ajatusjohtajasi”, ”Meidän johtajien tulee olla toivon jakajia”, ”Rakastu ongelmiin, älä ratkaisuihin”, ”Johtajan on liikuttava tulevaisuuden maailmassa”.
 

                                 TUJO


Tulevaisuuden johtajat -ohjelma on valtiovarainministeriön tilaama johdon kehittämisohjelma, joka tukee ajankohtaisia yhteiskunnallisia päämääriä ja valtion tavoitteita työnantajana. Ohjelman keskeisiä tavoitteita ovat julkisen johtamisen yhteisten lähtökohtien ja strategisen kyvykkyyden vahvistaminen sekä rohkean muutosjohtajuuden ja tulevaisuuden herkkyyden edistäminen. Ohjelman päätoteuttaja on HAUS ja toteuttajakumppaneina vuonna 2017 toimivat Aalto University Executive Education Oy ja Demos Helsinki.

Teksti ja kuvat: johtaja Johanna Snellman

 

| Categories: Koulutus | Tags: | View Count: (1066) | Return

Post a Comment