08

Osaamisen uusi tila

posted on

Samaan aikaan, kun käytettävissämme oleva aika oman osaamisemme kehittämiseen tuntuu jatkuvasti vähenevän, avautuu meille toisaalla aivan uusia mahdollisuuksia kehittymiseen. Miten määrittelemme tavoitteet omalle osaamisellemme ja löydämme oikean tasapainon organisaation ja oman osaamisemme välille?

Osaamisen kehittämisen ytimeen liittyy aina organisaation strategia ja siitä lähtevät uudet osaamisen vaateet. Strategioista johdetut osaamistavoitteet varmistavat sen, että kulloinkin painotetaan niitä tieto- ja taitoalueita, joilla tulevaisuus on luotavissa. Toisaalta myös ulkoisen toimintaympäristön muutos vaatii jatkuvaa oppimista ja kehittymistä työssä.

Tässä yhteydessä meille kaikille herää varmasti ajatuksia oman kilpailukykymme kehittämiseen. Miten pysymme mukana liikkuvassa junassa tai mahdollisesti siirrymme jopa kuskin paikalle näyttämään suuntaa? Molemmissa tapauksissa – strategialähtöisten tai henkilökohtaisten tekijöiden osalta –  *time to competence* on se kriittinen tekijä, joka määrittelee kykyämme toteuttaa strategiaa tai ottaa seuraavia askeleita urallamme. Kumpikaan tarve ei anna aikaa odotteluun, vaan osaamiseen on päästävä kiinni oikea-aikaisesti.

Työn tekemisen ja oppimisen raja-aidat häipyvät

"Työ tekijäänsä opettaa" on vanha viisaus ja tekemisen kautta – ehkäpä myös kantapään kautta – pääsemme usein kiinni myös uuteen osaamiseen. Aina ei kuitenkaan kannata hypätä suoraan syvään päähän, vaan pysähtyä hetkeksi miettimään vertaistuen hakemista omasta lähipiiristä tai verkostoista. Esimiehet, kollegat ja oma tiimi tai muu verkosto ovat monesti se nopein ja toimivin tapa hakea tukea oman osaamisen kehittämiseen. Näiden lähtökohtien lisäksi strukturoidut osaamisratkaisut tarjoavat tukea osaamisen kehittämiseen niin perinteisissä kuin digitaalisissa kanavissa. Näiden kaikkien elementtien oikealla yhdistelmällä voimme myös tehdä jokaisesta päivästä mahdollisuuden oppia uutta ja samalla soveltaa sitä käytäntöön. Samalla huomaamme työn tekemisen ja osaamisen kehittymisen raja-aitojen murtumisen.

Asenteella on iso merkitys

Asenne ratkaisee. Tiedon ja taidon tuominen käytäntöön tarvitsee vielä kolmannen komponentin – asenteen – voidaksemme rakentaa vahvan perustan suorituksen onnistumiselle. Hyvilläkään tiedoilla emme voi onnistua, mikäli oma asenne ei ole kohdallaan tukemassa organisaation tavoitteiden saavuttamista.

HAUSin tavoitteena on luoda osaamisen uutta tilaa auttamalla kumppaneitamme tuottamaan kaikki tarvittavat palaset yhtälön:    
                                          Tieto x Taito x Asenne = Suorituskyky

tuloksen maksimoimiseksi. Tarvitsemme yhtälöön kaikki tulon tekijät ja yhdenkin puuttuminen vaikuttaa suoraan organisaation kykyyn saavuttaa tavoitteensa.
 

Mikko

Kirjoittajasta:
Mikko Salminen aloitti marraskuun alussa HAUSin varatoimitusjohtajana ja hän on aiemmin pähkäillyt samojen teemojen kanssa Helsingin kauppakorkeakoulussa, Nokialla ja Finnairilla.

| Categories: HAUS, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (924) | Return

Post a Comment