04

Tehosta viestintätaitoja organisaatiokohtaisella valmennuksella

posted on

HAUS tarjoaa runsaan valikoiman organisaatiokohtaista viestintävalmennusta niin kirjallisesta viestinnästä kuin median kohtaamisestakin. Tutustu oheisiin valmennuskuvauksiin, ota yhteyttä ja pyydä tarjous. Rakennamme tarvittaessa valmennuksen myös täysin alusta asti tarpeisiinne sopivista teemoista. Tulemme mielellämme keskustelemaan kanssanne valmennustarpeistanne.

Aktiivinen ammattilainen sosiaalisessa mediassa

Aktiivinen ammattilainen sosiaalisessa mediassa -valmennus antaa monipuolisesti valmiuksia eri sosiaalisen median kanavien käyttöön asiantuntijaviestinnässä. Käsiteltävät sosiaalisen median kanavat ja niiden painotukset sovitaan organisaatiokohtaisesti. Päivä sisältää myös runsaasti toiminnallisia harjoituksia, joita räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaisesti.

Tutustu koulutuksen esimerkkiohjelmaan. (pdf)

Asiantuntijoiden mediavalmennus

Asiantuntijoiden mediavalmennus antaa valmiuksia median kohtaamiseen erilaisissa haastattelutilanteissa. Valmennuksessa käsitellään haastatteluun valmistautumista sekä annetaan keinoja omien ydinviestien läpisaamiseen. Päivä sisältää myös harjoituksia ja palautetta.

Tutustu koulutuksen esimerkkiohjelmaan. (pdf)

Esitysmateriaalin laadinta- ja esiintymisvalmennus

Valmennus rakentuu kahdesta työpajasta, joista ensimmäisessä käsitellään selkeän ja havainnollisen esityksen suunnittelua sekä esitystä tukevan esitysmateriaalin laadintaa. Toisessa työpajassa keskitytään esitystilanteen suunnitteluun, esityksen pitämiseen liittyviin asioihin sekä esiintymisjännityksen voittamiseen. Työpajojen välillä osallistujat saavat palautetta omasta materiaalistaan ja vinkkejä materiaalin kehittämiseen. Haluttaessa valmennukseen on mahdollista sisällyttää myös pieniä harjoituksia oman esityksen pitämisestä. Valmennuksen sisältö on kuvattu tarkemmin tässä kuviossa (pdf).

Johdon ja asiantuntijoiden Twitter-valmennus

Tiivis kaksituntinen johdon ja asiantuntijoiden Twitter-valmennus antaa perustietoa Twitterissä viestimisestä johdon sekä asiantuntija-roolissa. Perusetiketin ja -taitojen lisäksi valmennuksessa käydään läpi myös haastavien tilanteiden haltuunottoa ja ratkaisemista.

Tutustu koulutuksen esimerkkiohjelmaan. (pdf)

Sujuvaa asiakaspalvelua

Sujuvaa asiakaspalvelua -valmennuksessa käydään läpi eri asiakaspalvelun kanavat ja niiden erityispiirteet. Tarvittaessa painotetaan asiakkaan toivomia asiakaspalvelun kanavia. Päivässä käsitellään myös vaativia palvelutilanteita ja niiden tavoitteellista ohjausta.

Tutustu koulutuksen esimerkkiohjelmaan. (pdf)

Työtekstit huoltoon - asiantuntijan tekstinhuoltopäivä

Valmennus auttaa osallistujia omien työtekstien rakentamisessa ja selkeyttämisessä. Päivän aikana analysoidaan yhdessä erilaisia työtekstejä sekä tehdään pieniä harjoituksia. Osallistujilla on mahdollisuus saada henkilökohtaista palautetta etukäteen lähetetyistä teksteistä. Päivä koostuu tietoiskuista, esimerkeistä, keskusteluista, pienistä kirjoitustehtäviä sekä palautteesta.

Tutustu koulutuksen esimerkkiohjelmaan. (pdf)

Viestintävalmennus - vaikuta arjessa

Valmennus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat parantaa valmiuksiaan viestiä ja vaikuttaa erilaisissa arjen työtilanteissa. Valmennuksessa on erinomainen tilaisuus harjoitella organisaation pääviestien kiteyttämistä sekä tiiviin, lyhyen työhön liittyvän esityksen pitämistä.

Tutustu koulutuksen esimerkkiohjelmaan. (pdf)

Havainnollisuutta esityksiin infografiikalla

Infografiikalla tarkoitetaan tiedon visualisointia. Hahmotamme asioita visuaalisesti ja hyvin tehdyn infografiikan avulla monimutkainenkin tieto voidaan esittää selkeästi, kiinnostavasti ja nopeasti hahmotettavassa muodossa. Asiantuntijoille ja viestijöille suunnatussa koulutuksessamme perehdytään tiedon visualisointiin infografiikan eri menetelmin.

Tutustu koulutuksen esimerkkiohjelmaan. (pdf)

Lisätiedot: koulutuspäällikkö Marja Laine-Asikainen, puh. 020 7180 216

| Categories: Koulutus | Tags: | View Count: (1130) | Return

Post a Comment