02

Kirsi Äijälä: Esimiehenä edustat valtiota työnantajana – oikeudet ja velvollisuudet

posted on

 

Lainsäädännöllä määritetään esimies- ja virkamiestyön vähimmäistaso (esim. perustuslaki, virkamieslaki, työsopimuslaki), mutta lainsäädäntöä täydentää hyvän hallinnon periaatteet ja virkamiesetiikka. Kansalaisten on voitava luottaa viranomaisiin ja virkamiehiin samalla, kun toiminnan tulee olla tuloksellista ja vaikuttavaa.

KirsiÄijälä2

 

Arvot ja toimintakulttuuri toimivat johtamisen välineenä

Valtionhallinnon arvot on määritelty vuonna 2001 ja ne määrittävät pelisäännöt, joilla toimitaan. Organisaation arvot ja toimintakulttuuri luovat pysyvyyttä, toimivat johtamisen välineenä ja auttavat priorisoimaan.

Virkavastuu jakautuu rikosoikeudelliseen, vahingonkorvausoikeudelliseen ja virkamiesoikeudelliseen osaan. Esimies edustaa valtiota työnantajana ja hänen tulee olla siitä myös tietoinen päivittäisissä toimissaan. Työnantajavelvollisuuksiin kuuluu mm. työntekijöiden tasapuolinen kohtelu. Tämä sisältää niin henkilöstön asiallisen kohtelun kuin myös epäasiallisen kohtelun estämisen. On hyvä muistaa, että esimiestyön asiallinen suorittaminen ei ole kiusaamista eli kiusaamissyytösten pelko ei saa estää esimiestyön tekemistä.

Toisaalta virkamiehen tai muun työntekijän velvollisuuksiin kuuluvat esimerkiksi työnteko- ja käyttäytymisvelvollisuus sekä lahjomanottokielto. Myös sivutoimiin eli virkatehtäviin kuulumattomiin tehtäviin liittyy ohjeita (ilmoitus- tai lupavelvollisuus).

KirsiÄijälä

 

Entä jos kaikki ei sujukaan kuin Strömsössä?

Esimiehen on tärkeää uskaltaa ja osata ottaa asia puheeksi ja noudattaa organisaation varhaisen välittämisen toimintatapoja. Toimenpiteinä voi olla myös huomautus tai varoitus, sekä äärimmäisenä vaihtoehtona irtisanominen, mutta kaikkiin näihin liittyy rajoitteita, joista esimiehen tulee olla tietoinen (koska käytetään, millaisissa tapauksissa jne).

Yhteistä on, että toimenpiteissä pitää aina varmistaa, että työnantaja selkeästi kuvaa, mitä työntekijältä odotetaan ja että työntekijä myös tietää sen. Jos työntekijä tarvitsee tilanteessa tukea, työnantajan pitää varmistaa, että sitä on saatavilla. 

Tukea aloitteleville ja uusille esimiehille: VALTIO-VIRE 26 – Esimiesten valmennusohjelma

 

Seuraava osa Markus Siltanen: Oikeat työkalut ja homma hoituu - valtionhallinnon ohjausjärjestelmä lyhyesti ilmestyy 13.10.

Juttusarjassa on aiemmin ilmestynyt: 

Juha Sarkio: Hyvälle johtamiselle on kysyntää valtionhallinnossa.

 

Teksti ja kuvat: Janina HImberg, Tiina Kukkonen-Suvivuo / HAUS


Johtamisen ja esimiestyön valmennukset verkkosivuillamme.

Henkilöstöhallintoon (mm. rekrytointi, virkamieslaki, hyvä hallinto ja hallintomenettely, joustavat työaikajärjestelyt, virka- ja työsuhteen ehdot) liittyvää koulutusta löytyy täältä.

Tilaa HAUSin johtamisvalmennuksen uutiskirje ja kuulet uusista koulutuksista ensimmäisten joukossa!

| Categories: Koulutus, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (1455) | Return

Post a Comment