22

VM:n Paja täyttyi uusista esimiehistä 11.9. – uudessa juttusarjassa käydään läpi perehdytyspäivää

posted on

Valtiovarainministeriö ja HAUS järjesti 11.9. Uutena esimiehenä muuttuvassa valtionhallinnossa -perehdytyspäivän. Kokoustila Paja Mariankadulla olikin heti maanantai-aamusta ääriään myöten täynnä uusia tai uudehkoja esimiehiä.

aloitusdia

Yleisöä

Osa kiinnostuneista esimiehistä joutui valitettavasti tyytymään jonotuspaikkaan, kun halukkaita osallistujia olisi ollut paljon enemmän kuin mitä tila veti.

Ohjelma oli jo ennakkoon ajateltuna kiinnostava, mutta päivän mittaan osallistujilta saadun palautteen perusteella se oli livenä vieläkin antoisampi. Aika harvassa ovat ne tilaisuudet, missä vielä neljän aikoihin päättymisaikaan miltei kaikki osallistujat ovat edelleen paikalla, mutta maanantaina sekin ihme nähtiin.

JohannaSnellman_esim...

Johtaja Johanna Snellman HAUSista avasi tilaisuuden ja kävi läpi päivän tarkoitusta ja esitteli lyhyesti HAUSia. Johanna kertoi, miten voimme olla valtionhallinnon sisäisenä kouluttajana ja kehittäjäkumppanina niin uusien esimiesten kuin heidän organisaatioidensa ja henkilöstön tukena.

Juha Sarkio: Hyvälle johtajalle on kysyntää valtionhallinnossa

Ensimmäisen varsinaisen ohjelmapuheenvuoron piti ylijohtaja Juha Sarkio (VM). Sarkio aloitti puheenvuoronsa toteamalla, että esimiehisyys on sekä taitolaji että tahtolaji. Esimiestehtävä on pitkälti vuorovaikutusta ja viestintää, ja kyky kuunnella on äärimmäisen tärkeä. Tämä sama viesti toistui päivän aikana monen muunkin puheenvuorossa.

JuhaSarkio2

Valtiolla esimiehenä ja johtajana toimiminen on Sarkion mukaan monin tavoin haastavaa: toisaalta julkisella sektorilla toimivalta ja lainsäädäntöriippuvuus ovat tiukemmin rajattua ja julkinen sektori saa hoidettavakseen aina vaikeimmat ongelmat (Sarkio siteerasi tässä Bengt Holmströmiä), toisaalta julkisen johtajan vastuu ulottuu oman organisaation yli edelleen yhteiskunnalliselle tasolle, koska tehdyt päätökset heijastuvat kansalaisiin.

Julkisella sektorilla toimivan johtajan pitäisi pystyä lisäämään vaikuttavuutta, jotta hallinnosta aiheutuvia kustannuksia voitaisiin vähentää, samalla ympärillä on koko ajan kasvava epävarmuus ja toimintaympäristö on suuressa murrosvaiheessa. Sarkio totesi itsekin pohtivansa, kumpi on tärkeämpää valtionhallinnossa: kyky reagoida nopeasti muutoksiin vai kykyä luoda vakautta hallitsemalla muutoksen suuntaa ja vauhtia.

JuhaSarkio

Uudistusten läpiviemisessä tarvitaan sitkeyttä viedä ne loppuun, ja yksi esimiehen tärkeä tehtävä onkin Sarkion mukaan rohkaista ja tuoda esiin myös sitä henkilöstöä, jotka ovat erilaisten projektien loppuunviejiä – tuo rooli ei organisaatiossa aina ole se kiitollisin. Toisaalta hyvä johtaja ja esimies uskaltaa myös puhaltaa pelin poikki ja lopettaa ne hankkeet, jotka eivät tunnu toimivan tai tuottavan odotettua tulosta. 

Uuden työn, työmuotojen ja työtilojen myötä kasvaa tarve entisestään tunnistaa ja ymmärtää ihmisten erilaisuutta ja toisaalta löytää keinoja tukea yhteisöllisyyttä. Johtajan ja esimiehen pitää osata ja voida antaa vastuuta työntekijöille, mutta silti itse pitää kirkkaana mielessä organisaation tavoitteet ja tehtävät ja yrittää mahdollisimman hyvin tuoda ne tiedoksi henkilöstölle. Esimiehen ja johtajan pitäisi arvioida, ollaanko eri toimilla ajamassa vain omaa etua vai ajatellaanko yhteistä etua.

Juha Sarkion puheenvuoron jälkeen kuulijakunta saattoi todeta, että hän selkeästi elää, kuten opettaa: hän linjasi yhdeksi esimiehen tärkeäksi tehtäväksi tulevaisuususkon luomisen ja hänen oma puheenvuoronsa ja ihmisläheinen otteensa toteutti tätä tavoitetta hyvin. Sarkio onnistui luomaan me-henkeä ja asettamaan itsensä kuulijoiden kanssa samalle viivalle: erilaisista tehtävistä ja organisaatioista huolimatta johtajatehtävässä toimivan virkamiehen mietteet ovat usein samankaltaisia esimerkiksi oman roolin hahmottamisessa suhteessa valtiokonserniin, omaan esimieheen ja työyhteisöön, on kyse sitten vasta uraansa aloittelevista esimiehistä tai jo seniorimpaan positioon edenneistä valtionhallintokollegoista.

Teksti ja kuvat: Janina Himberg, Tiina Kukkonen-Suvivuo / HAUS


Juttusarjan seuraava osa Kirsi Äijälä (VM): Esimiehenä edustat valtiota työnantajana – oikeudet ja velvollisuudet julkaistaan ma 2.10.

| Categories: Koulutus, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (1737) | Return

Post a Comment