06

Julkisen sektorin aito uudistuminen vaatii ajattelun haastamista

posted on

Aalto University Executive Education -ryhmän toimitusjohtaja, professori Pekka Mattila tietää, että sote- ja maakuntauudistus asettavat johtamiselle ja sen kouluttamiselle haasteita. Hänen mukaansa nyt on hyvä hetki ajatella asioita kokonaan uudelleen.

Sote- ja maakuntauudistus puhuttavat ympäri Suomen. Syytä onkin, sillä uudistus on merkittävä ja se vaikuttaa meihin kaikkiin. Pekka Mattilan mukaan nyt käsillä olevat uudistukset edellyttävät johtamiselta muuntautumiskykyä.   
− Edessä on eräänlainen epävarmuuden aika ja vanhoja reseptejä toistamalla riskejä on olemassa. Jos esimerkiksi hallinnon rakenteet organisoidaan perinteisellä tavalla, sote-piireistä ja maakuntakerroksesta muodostuu ylimääräinen ja turha hallinnon taso. Eli lisätään paperia pyörittäviä välikäsiä.
− Uudistuksen vimmassa on syytä osata myös pysähtyä ja harkita asioita perusteellisesti. Nyt on hyvä paikka huomata, että on mahdollisuus keksiä asioita uudelleen. Esimerkiksi ketterät ja itse itsensä korjaavat toimintamallit olisi hyvä pitää mielessä. Kärjistäen voisi myös kehottaa tarkkailemaan ja tutkimaan start-up-yritysten logiikkaa, vaikkei yritysten toimintamalleja voi tietysti sellaisenaan julkiselle puolelle tuoda, Mattila sanoo.  

Tarvetta monenlaiselle johtamiselle

Mattilan mukaan julkisen sektorin tulisi panostaa uudistuksessa verkostomaiseen työskentelyyn ja välttää sen avulla mahdollisia osaamisen kapeikkoja. Toiminnan painopisteen tulisi olla asioiden aikaan saamisessa. Käytännössä julkishallinnon uudistuksessa tarvitaan sen eri tasoilla myös erilaista johtamista.
− Alimman tason johtajan täytyy ymmärtää yksilöä ja pitäisi pystyä varmistamaan, että ihmisillä on työssään perusturvallisuuden tunne. Väliportaassa korostuu verkostojohtaminen, jonka tavoitteena on synnyttää oppivaa ja pitkäaikaista yhteistyötä eri toimijoiden välille. Johdon ylimmällä tasolla täytyy puolestaan olla ymmärrystä organisaatioiden arkkitehtuurista, eli käsitetään miten asiat voidaan järjestää monella tavalla hyvin tai monella tavalla huonosti.

Suomalaisessa johtamisessa ja hallinnon perinteessä on Mattilan mukaan useita seikkoja, jotka on hyvä pitää mielessä vaikka nyt uutta vaaditaankin.
− Hyvän hallinnon ihanne ja integriteetti ovat asioita, joihin kiinnitetään Suomessa kenties liian vähän huomiota. Suomi on edelleen eräs maailman vähiten korruptoituneita maita, sitä pitäisi myös osata arvostaa.

Toisiaan täydentävät koulutuskumppanit

HAUS ja Aalto EE ovat tehneet yhteistyötä muun muassa valtion ylimmän johdon koulutushankkeissa. Mattilan mukaan yhteistyön tulokset ovat olleet hyviä ja hankkeita on luvassa myös jatkossa. Koulutuskumppaneiden erilaiset taustat ovat Mattilan mukaan positiivinen asia.
− Meidän juuret on kauppatieteissä ja HAUSin enemmän yhteiskuntatieteissä. Olemme sopivan erilaisia ja osaamisemme täydentävät toisiaan. Lisäksi meillä ei ole koskaan ollut keskinäistä kilpailua. Tulemme jatkossakin järjestämään yhteisiä valmennuksia, joissa molemmat osapuolet tuottavat omien vahvuusalueidensa komponentteja, Mattila kuvailee yhteistyötä.

                                                                                        Professori Pekka Mattila

 

Teksti: Mainostoimisto SST

 

 

| Categories: Asiantuntija | Tags: | View Count: (1627) | Return

Post a Comment