30

HAUS tukee kansalaisten talouslukutaidon edistämistä Kroatiassa

posted on

HAUS toteuttaa parhaillaan Twinning Light projektia Kroatiassa. Tämän puoli vuotta kestävän hankkeen tavoitteena on tukea Kroatian valtiovarainministeriötä sen toiminnassaan edistää kansalaisten talouslukutaitoa maassa. Paikallisen hyödynsaajan eli VM:n lisäksi projektiin osallistuu tiivisti ministeriön keskeisiä sidosryhmiä ja kumppaneita, kuten muita valtionhallinnon organisaatioita sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita.

Suomalaisten ja virolaisten asiantuntijoiden panos keskeistä  

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää Kroatian talouslukutaidon strategiaa, siihen liittyvää toimenpideohjelmaa ja konkreettisia aktiviteetteja. Projektissa on mukana seitsemän suomalaista ja virolaista asiantuntijaa mm. valtiovarainministeriöstä, oikeusministeriöstä, Kilpailu- ja kuluttajavirastosta sekä HAUSista. Asiantuntijamissioiden aikana eksperttimme ovat tutustuneet relevantteihin strategisiin dokumentteihin, kansalaisten talouslukutaidon edistämiseen liittyviin toimenpiteisiin ja tehneet näitä koskevia suosituksia. Keskeisessä asemassa on ollut myös EU:n parhaiden käytäntöjen jalkauttaminen Kroatiaan.

Projektin tavoitteita tuetaan kattavasti erilaisten aktiviteettien kautta

Kansalaisten talouslukutaidon edistäminen on hyvin paljon riippuvaista eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä ja tehokkaasta viestinnästä. Erilaisten yhteistyömekanismien kehittäminen ja valtiovarainministeriön viestintäkapasiteetin vahvistaminen ovatkin projektin keskeisiä tavoitteita. Tuemme aktiivisesti ministeriön ja eri toimijoiden kykyä toteuttaa tehokkaasti erilaisia kansalaisille suunnattuja kampanjoita ja tapahtumia. Talouslukutaidon vahvistaminen Kroatian koulutusjärjestelmässä ja opetussuunnitelmissa on myös keskeinen tavoite.

Projektin aikana on järjestetty lukuisia työpajoja ja seminaareja, joiden kautta paikallisia toimijoita on sitoutettu yhteisiin aktiviteetteihin. Paikallinen hyödynsaaja ja keskeiset sidosryhmät ovat olleet hyvin sitoutuneita projektin tavoitteisiin ja yhteisiin aktiviteetteihin.

HAUS järjesti projektin tiimoilta kymmenelle kroatialaiselle johtajalle ja asiantuntijalle opintomatkan Suomeen ja Viroon toukokuussa. Opintomatkan aikana delegaatio vieraili talouslukutaidon edistämisen kannalta olennaisissa organisaatioissa. Vieraamme saivat jokaisessa vierailukohteessa erinomaisen vastaanoton ja he olivat hyvin tyytyväisiä opintomatkan antiin.

OECD:n tutkimuksissa on todettu, että Kroatiassa on kansalaisten talouslukutaidon edistämisessä paljonkin kehitettävää. HAUS oli luonnollisesti hyvin tyytyväinen siihen, että pääsimme toteuttamaan tätä Kroatian viimeistä Twinning-projektia. Jo tässä vaiheessa voidaan todeta, että projektin päättyessä kesäkuussa paikallisilla toimijoilla on entistä paremmat edellytykset edistää kansalaisten talouslukutaitoa maassa.

Lisätietoja: Johtaja Anna Saharinen, Twinning-projektin projektipäällikkö, HAUS, puh. 040 558 3823  


| Categories: HAUS, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (2753) | Return

Post a Comment