29

Strategia käytäntöön

posted on

HAUSin uusi strategia julkistettiin Munkkiniemessä maaliskuussa 17.3.2017. Sen jälkeen strategiaamme on esitelty eri tilaisuuksissa sekä koulutusten ja vierailujen yhteydessä. Toukokuun Valtio Expossa jaoimme lisäksi uunituoretta sidosryhmälehteämme, jossa uusi strategia on keskeisesti esillä.  

Tiedämme hyvin, että on eri asia tehdä hyvä strategia ja toinen asia toteuttaa se tehokkaasti. Olemme iloisia siitä, että strategiamme on saanut hyvän vastaanoton. Olemme saaneet paljon viestiä siitä, kuinka strategiamme koetaan mahdollistavan uudenlaista yhdessä tekemistä, syvempää osaamisen kehittämisen varmistamista ja aitoa kumppanuutta niin koko valtionhallinnon kuin virastojenkin tasolla, yksittäistä virkamiestä tietenkään unohtamatta.

Miten se näkyy?

HAUS elää uuden strategiansa mukaisesti, on itse asiassa toiminut sen hengessä jo osallistavan valmisteluprosessin aikana. Asioita valmistellaan, tehdään ja kokeillaan laaja-alaisesti etsien parhaita ratkaisuja yhdessä kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa. Olemme mukana monissa kehittämisryhmissä, joissa haluamme varmistaa osaamisen kehittämisen vaateet jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa. Teemme työtä vastaamalla koulutuksen, valmennuksen ja kehittämisen kautta toimintaympäristömme muutoksiin nopeasti. Rakennamme asiantuntijoiden tuella ja koko henkilöstömme voimin modernia oppimisympäristöä uuteen tulevaan toimitilaamme. Kehitämme itseämme uudistumalla rohkeasti, rekrytoimalla lisää osaajia ja laajentamalla jatkuvasti asiantuntijaverkostoamme. Keväällä käynnistynyt e-HAUS –projekti kehittää vauhdilla monimuotoista ja tavoitteellista e-oppimista.

Parasta hausilaisuutta

Hausilaisuus on kuuntelua, keskustelua, ymmärtämistä, aitoa auttamista. Haluamme tehdä työtä iloiten, välittäen innostusta ja iloa myös ympärillemme. Meille yhdessä tekeminen on itsestään selvää. Meidän ei tarvitse nostaa itseämme jalustalle korostamaan onnistuneita koulutuksia ja valmennuksia. Jalustalle sitä vastoin haluamme nostaa viraston johdon ja henkilöstön aitoon kehittämiskumppanuuteen pohjautuvassa yhteistyössä, virkamiehen hänen koettuaan henkilökohtaista kehittymistä kursseillamme tai kansainvälisen asiakkaamme menestyneen Twinning- tai kumppanuushankkeen jälkeen.  

Olemme kevään aikana työstäneet HAUSin sisäisiä hyveitä. Keskeisiksi hyveiksi ovat nousseet avuliaisuus, joustavuus, keskustelevuus, myönteisyys, oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus. Näiden hyveiden uskon olevan tärkeä selkänoja myös strategiamme toteutuksessa.

Täältä pääset tutustumaan HAUSin uuteen strategiaan.Anneli Temmes
toimitusjohtaja

| Categories: HAUS | Tags: | View Count: (2771) | Return

Post a Comment