10

HAUSin tilinpäätös 2016

posted on

HAUSin tilinpäätös 2016 vahvistettiin 8.5.2017 pidetyssä yhtiökokouksessa. Yhtiökokous pidettiin valtiovarainministeriössä ja omistajaa kokouksessa edusti hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja Helena Tarkka.

HAUSin liikevaihto vuonna 2016 oli 5,999 M€ ja lähinnä oppisopimuskoulutuksesta koostuvat muut tuotot 0,077 M€. Tilikauden voitoksi muodostui + 0.318 M€. Taseen loppusumma oli 5,410 M€.  

HAUS seuraa in-house toimijana tarkasti eri asiakkuuksiensa osuutta liikevaihdosta. Vuonna 2016 muiden kuin laissa HAUS kehittämiskeskus Oy:stä mainittujen asiakkaisen osuus oli n. 3%.

HAUSin tilikausi 2016 oli voimakkaan kehittämisen aikaa. Tuolloin HAUS laati omistajan tahtotilan mukaisen kehittämissuunnitelman vuosille 2017-2018 sekä tämän rinnalla uuden strategian. HAUSin visioksi 2020 määriteltiin Osaamisen ja uudistamisen kehittäjäkumppani, joka hyvin kuvaa suuntaa työssä valtion- ja maakuntahallinnon laajojen kehittämishankkeiden tukemiseksi ja virastojen kehittäjäkumppaniksi.

Yhtiökokous nimitti HAUSin hallituksen vuodeksi eteenpäin. Hallituksessa jatkavat budjettipäällikkö Hannu Mäkinen (puheenjohtaja), kansliapäällikkö Päivi Nerg (varapuheenjohtaja), työelämän kehittämispäällikkö Pauli Forma, kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta ja ohjelmajohtaja Petri Virtanen.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Anneli Temmes, puh. 0207 180 293

| Categories: HAUS | Tags: | View Count: (3778) | Return

Post a Comment