21

e-HAUS-projekti - jatkuvaa oppimista digitaalisin keinoin

posted on

Kaksivuotisen e-HAUS-projektin taustalla on valtionhallinnon tarve parantaa yhteisen henkilöstökoulutuksen tehokkuutta tuomalla se digiajan edellyttämälle tasolle. Tähän pyritään luomalla henkilöstön kehittämisen tueksi monimuotoista ja tavoitteellista e-oppimista. e-HAUS-projektin aikana toteutetaan valtionhallinnon ensimmäiset yhteiset e-oppimiskokonaisuudet ja luodaan e-oppimisen verkosto. Projektin lopputuloksena valtiolla on jatkuvaan uudistumiseen pohjautuva toimintamalli e-oppimiselle ja HAUSista tulee valtionhallinnon e-oppimisen keskus.

e-HAUS-projekti liittyy valtiovarainministeriön Yhteinen e-oppiminen valtionhallinnossa -hankkeeseen. Projektin toteutumista ohjaa valtiovarainministeriön asettama ohjausryhmä.

e-HAUS-projektin projektipäällikkönä toimii Petteri Kallio (FT). Taustaltaan hän on geenitutkija. Viimeiset viisi vuotta Petteri on kehittänyt e-oppimisratkaisuja ja toiminut digitaalisten työelämätaitojen valmentajana. Petteri kertoo omaavansa loputtoman oppimisen janon, digitalistin kokeilevan luonteen sekä valtavan kiinnostuksen kehittää jatkuvan e-oppimisen toimintamallia valtionhallintoon.

Digitaalinen oppimiskokemus osana jatkuvaa oppimista

Petterin mukaan ainoa resepti työelämässä menestymiseen on jatkuva oppiminen. e-HAUS-projektilla rakennetaan yhteistä digitaalista oppimiskokemusta kaikille virkamiehille. Petterin mukaan hyvään digitaalisen oppimiskokemukseen kuuluu mikro-oppiminen, reaaliaikaiset videot, kuratoitu sisältö sekä mahdollisuus jatkuvaan palautteeseen ja keskusteluun. Oppimisen tulee tapahtua aika-, paikka- ja päätelaiteriippumattomasti. Myös käyttäjälähtöinen sisällöntuotanto on digitaalisen oppimiskokemuksen keskiössä.

Petteri korostaa, että digitaalinen oppiminen ei missään nimessä poista tarvetta vuorovaikutukselle ja perinteiselle valmennukselle. Digitaalisilla sisällöillä voidaan varmistaa, että vuorovaikutteisessa valmennuksessa kaikki oppijat ovat suurin piirtein samalla tasolla. Digitaalisissa sisällöissä voi aina palata takaisin, kelata, pysäyttää, kerrata tai vaikka poistaa luennoitsijan äänen. Täten kaikki voivat oppia helposti perusasiat ja haastavammat asiat käydään läpi vuorovaikutuksessa valmentajan kanssa.

Tekoäly ja virtuaalitodellisuus mukana oppimiskokemuksessa

Petterin mielestä 2020-luvulle rakennettavassa oppimiskokemuksessa tulee hyödyntää myös tekoälyä ja virtuaalitodellisuutta soveltuvin osin. Tekoäly mahdollistaisi jokaiselle käyttäjälle oman personoidun älykkään oppimispolun ja tukisi yksilökohtaista oppimista oman työn kannalta merkityksellisistä aiheista. Älykkäässä digitaalisessa oppimiskokemuksessa itse oppimisalusta sulautuisi päivittäiseen tekemiseen niin hyvin, että sen olemassaoloa ei edes huomaisi.

Asiakaskeskeisyys on tärkeää uusien palveluiden kehittämisessä

Ketteriä menetelmiä käytetään lähinnä ohjelmistokehityksessä ja ICT-projektien toteuttamisessa. Petterin mukaan ketterä kehittäminen eli agile development on hyvä tapa tehdä myös oppisisältöjä. Kaikkea ei tarvitse kehittää perinteisen vesiputousmallin kautta. Petteri näkeekin, että e-HAUS-projektin aikana tullaan kehittämään ketterästi useampia digitaalisia oppimiskokonaisuuksia. Uusien palvelujen kehittämisessä hän pitää tärkeimpänä vahvaa asiakaskeskeisyyttä. e-HAUS-projektin kannalta onkin keskeistä, että virkamiehet osallistuvat vahvasti oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen. Petterin mukaan tämä on hyvin keskeistä projektin onnistumisen kannalta.


Linkki Petterin blogiin
Twitter
LinkedIn

Lisätietoja:
e-HAUS-projektipäällikkö Petteri Kallio, p. 050 361 7121
johtaja Anna Saharinen, p. 040 558 3823

| Categories: HAUS | Tags: | View Count: (2380) | Return

Post a Comment