02

Entistä parempaa palvelua valtion palveluntarjoajien yhteistyöllä

posted on

Valtionhallinnon palveluntarjoajien johto oli koolla HAUSissa 1.4.2015. Valtionhallinnon sisäisiä palveluntarjoajia ovat Valtiokonttori, Palkeet, Senaatti-kiinteistöt, Hansel, Valtori ja HAUS. Niiden kaikkien tehtävänä on tuottaa keskitettyjä palveluja valtionhallinnon organisaatioille, samanlaisia palveluja koko valtionhallintoon. Palveluntarjoajien toiminnassa on myös useita toisiinsa linkittyviä alueita; olemme samaan aikaan toistemme asiakkaita, kumppaneita ja resurssivarantoja. HAUSin osalta keskeinen linkitys liittyy luonnollisesti koulutukseen ja valmennukseen.

ValPa_johto_HAUS01042015


Valtion palveluntarjoajat ylin johto on jo jonkin aikaa tehnyt tiivistä organisoitua yhteistyötä ja käynyt yhteistä keskustelua toimintamme raameista, sisällöistä ja keskinäisistä tarttumapinnoista. Tavoitteenamme on tuottaa entistä parempaa palvelua yhteiselle valtioasiakkaallemme. Tässä yhteinen pohdinta on erittäin arvokasta. Yhteistyötä on tiivistetty myös organisaatioiden viestintävastaavien välillä tarkoituksena hioa yhteisiä viestejä meidän kaikkien tavoitteista, sisällöistä ja toimintatavoista.

Valtion palveluntarjoajat eroavat organisaatiomuodoiltaan, statukseltaan ja muulta rooliltaan. Statukset vaihtelevat virastosta valtionyhtiöön; kaikki ovat kuitenkin historiansa alussa lähteneet budjettirahoitteisesta valtion laitoksesta liikkeelle. Myös asiakkuuksien määrittelyssä on jossain määrin eroja. Näitä eroja löytyy erityisesti reuna-alueilta silloin kun jonkin organisaation asiakaskuntaan on sisällytetty muita kun puhtaasti valtion organisaatioita. HAUSin kohdalla esim. yliopistot eivät kuulu in-house asiakkuuksiin mutta sitä vastoin Euroopan unioni on toimintamme kansainvälisyyden osoituksena erikseen mainittu.

Valtion palveluntarjoajien ohjaus on keskitetty valtiovarainministeriöön. Yhteinen omistaja edellyttää palveluilta riittävää volyymiä, oikea-aikaisuutta ja hyvää laatua. Kustannustehokkuus valtio-omistajan ja jokaisen asiakkaan näkökulmasta on oleellista. Käymme paljon keskustelua yhteisesti sekä luonnollisesti kukin tahollamme asiakkaidemme kanssa siitä miten kustannuksia arvioidaan, miten kustannuslaskentaa meidän mielestämme tulisi tehdä ja mitä palvelujen hinnoitteluun sisältyy. Jokainen organisaatio pyrkii varmasti parhaaseen kustannustehokkuuteen.

Valtion palveluntuottajat esiintyvät julkisesti yhdessä Valtio Expossa 19.5.2015. Tilaisuudessa julkistetaan myös valtion palveluntarjoajien uusi yhteinen logo.

| Categories: HAUS, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (4772) | Return

Post a Comment