03

HAUS kouluttaa Kreikassa 900 virkamiestä

posted on

Suomalaisen hallinnon korkea laatu kiinnostaa monia toimijoita maailmalla. HAUS vetää vuosittain useita hallinnon kehittämisen hankkeita Suomen rajojen ulkopuolella. Suurin osa niistä on erilaisia Twinning-hankkeita EU-lähialueilla tai EU-jäsenyyteen tähtäävissä maissa, mutta HAUSilla on laajalti koulutusyhteistyötä myös muualla Euroopassa sekä Aasiassa ja Afrikassa.

Virkamiehiä lähes kaikista ministeriöistä ja eri virastoista

Yksi käynnissä olevista hankkeista on EU grant –rahoitteinen korruption vastainen koulutusohjelma Kreikassa. Hanke on osa Kreikan vuonna 2014 hyväksytyn anti-korruptiostrategian täytäntöönpanoa. Hankkeen piirissä on yli 900 kreikkalaista virkamiestä lähes kaikista ministeriöistä ja eri virastoista. Koulutusten teemoina painottuvat muun muassa rahanpesun ja talousrikollisuuden ennaltaehkäisy ja tutkinta, sisäisen tarkastuksen tavoitteet ja menetelmät sekä riskisektorit, kuten terveydenhuolto, paikallishallinto ja julkiset hankinnat. Myös rakennerahastoihin sekä verohallinnon ja tullin toimintaan liittyvät erityiskysymykset ovat näyttävästi esillä.

Koulutukset toteutetaan kahdessa eri aallossa. Kesällä ja syksyllä 2016 toteutetut ensimmäisen tason koulutukset saivat osallistujilta hyvää palautetta. Toinen aalto toteutetaan helmi-maaliskuussa 2017, jolloin teemoihin perehdytään syvemmin sekä teoreettisella tasolla että tapaustyöskentelyn avulla.

Odotukset ovat suuret

Odotukset Kreikassa tätä ohjelmaa kohtaan ovat suuret. Korruptio on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma ja maan hallitus on sitoutunut tilanteen muuttamiseen. Suomella on paljon annettavaa näissä asioissa. Vahvuuksiamme ovat muun muassa vahva ennaltaehkäisevä työ, systemaattiset ja tehokkaat tutkintaprosessit sekä toimiva viranomaisten välinen yhteistyö niin kansallisesti kuin kansainväliselläkin tasolla.

Teksti ja lisätiedot: Johtava konsultti Eveliina Salonen

| Categories: HAUS | Tags: | View Count: (4291) | Return

Post a Comment