24

VALTIO-JOKOlta tutkinnon suorittajaksi johtamisen erikoisammattitutkintoon (JET)

posted on

HAUSin tarjoamien esimies- ja johtamiskoulutusten sekä valtionhallinnon yhteisten johtamisvalmennusohjelmien (esim. VALTIO-JOKO, VALTIO-JOVA, VALTIO-JUST ja VALTIO-TJ) lisäksi HAUSissa on mahdollisuus suorittaa näyttötutkintona johtamisen erikoisammattitutkinto JET.

Mikä JET?

JET on Suomen koulutusjärjestelmän mukainen virallisesti tunnustettu osoitus johtamisosaamisesta. Sen perusteet on määritelty Opetushallituksen määräyksellä (15/011/2011). Tutkintovaatimuksissa edellytetyn osaamisen voidaan katsoa edellyttävän noin kolmen vuoden johtamis- ja esimieskokemusta. JET:n suorittamalla osoitat johtamisosaamisesi käytännössä.

Olen käynyt jo monia johtamisohjelmia, mitä lisäarvoa tutkinto antaa?

Esimerkiksi HAUSin VALTIO-ohjelmat antavat erinomaisen pohjan eritasoisiin valtionhallinnon esimies- ja johtamistehtäviin. Urasuunnittelussa ja viranhaussa edellytetään usein johtamiskokemuksen lisäksi kuitenkin myös muodollista johtajapätevyyttä, minkä JET antaa. Lisäksi monissa organisaatioissa noudatetaan yhä enemmän erilaisia laatujärjestelmiä ja myös henkilöstön osaamista voidaan sertifioida, joten JET on hyödyksi myös tässä. HAUSin järjestämä JET eroaa muiden koulutusjärjestäjien tutkinnoista valtionhallintoon erikoistumisella, ja valtionhallinnon toimintaympäristö ja erityispiirteet otetaan huomioon sekä ohjauksessa että tutkinnon suorittamissuunnitelmassa.

Tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamisella varmistetaan suurin hyöty

Johtamisen erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta tutkinnonosasta: yhdestä kaikille pakollisesta tutkinnonosasta sekä yhdestä valinnaisesta tutkinnonosasta, jonka voi valita omien työtehtävien mukaisesti neljästä vaihtoehdosta: asiakkuuksien johtaminen, tuotannon johtaminen, henkilöstön johtaminen tai verkostojen johtaminen. Tutkinnonsuorittamisen voi aloittaa heti ilman valmistavaa koulutusta, mikäli hakijalla voidaan todeta jo olevan tutkinnon perusteiden edellyttämä osaaminen.

VALTIO-JOKO antaa hyvät valmiudet JETin suorittamiseen, koska JOKOn sisältö vastaa suurelta osin tutkinnon perusteita. Johtamisen erikoisammattitutkinnon voi HAUSIssa suorittaa myös tarvittaessa valmistavan koulutuksen kanssa, joko maksullisena tai oppisopimuskoulutuksena.

Tutkinnon suorittamisen aluksi tehdään osaamiskartoitus ja jokaiselle tehdään henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamisesta. Tutkinto suoritetaan työpaikoilla tämän laaditun suunnitelman mukaan normaaleissa työtilanteissa, joissa vaadittu osaaminen osoitetaan ja arvioidaan. Tutkinto ei siis vaadi erillisiä opinnäytetöitä tai vie muuten ylimääräistä aikaa.

Mitä JET maksaa?

Tutkinnon hinta riippuu suoritustavasta. Valmistavan koulutuksen, henkilökohtaisen ohjauksen ja tutkinnon suorittamisen kokonaishinta on 4 800 € + alv 24 %.

VALTIO-JOKO:n käyneillä on hyvät edellytykset tulla suorittamaan tutkinto ilman valmistavaa koulutusta, jolloin tutkinnon hinnaksi tulee 500 € + alv 24 % / tutkinnon osa eli yhteensä 1 000 € + alv 24 %. Lisäksi HAUS veloittaa tutkinnon suorittajalta tutkintomaksua 58 €, joka tilitetään Opetushallitukselle.

Miten voin ilmoittautua tutkinnon suorittajaksi?

Tutkinnon suoritusaikataulu voidaan sopia tapauskohtaisesti.

JET:n yhteyshenkilönä HAUSissa toimii kehitysjohtaja Ari Sihvola, p. 0207 180 246

Oppisopimuskoulutuksesta lisätietoja antaa HAUS Collegen rehtori, koulutuspäällikkö Marja Laine-Asikainen, p. 0207 180 216

| Categories: Koulutus, HAUS, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (4373) | Return

Post a Comment