04

Koulutus investointina koko organisaatiolle

posted on

Koulutus on aina investointi koko organisaatioon. Tämä koskee sekä yksilöiden osallistumista kursseille että koko työyhteisön valmennusta. Koulutuksen todellista vaikuttavuutta voidaan lisätä pureutumalla todellisiin koulutustarpeisiin ja tavoitteisiin, lähettämällä oikeat henkilöt oikeille kursseille, sekä käsittelemällä kurssin jälkeen yhteisesti koulutuksessa opittua ja sen aikana syntyneitä ideoita. Normaalisti kurssipäivien aikana syntyy aina uusia ajatuksia, kun omaa työtä pystytään tarkastelemaan hieman matkan päästä ja uusista näkökulmista.

Harmillisen usein päätöstä koulutukseen osallistumisesta ei ole edeltänyt laajempi yhteinen pohdinta, mitä osaamisvajetta koulutuksen toivotaan täyttävän. Vielä harvemmin koulutuksen antia on käsitelty laajemmin kuin muutamalla kysymyksellä siitä, millaisena osanottaja oli kurssinsa kokenut. Toki myös toisenlaisista toimintatavoista olemme kuulleet eli koulutuksen osanottaja on saattanut raportoida esimiehelleen tai koko työyksikölleen, mitä kurssilla on käsitelty ja yhdessä on pohdittu miten näitä asioita mahdollisesti omassa organisaatiossa voitaisiin soveltaa ja kehittää. On myös hienoja esimerkkejä, kuinka esimerkiksi esimieskoulutukseen osallistunut on jakanut oppimaansa omalle joukolleen ja kertonut miten hän on ajatellut omaa johtamistaan kehittää. Vanha tarinahan kertoo, että kurssin jälkeen esimies on innokas muuttamaan monia asioita, mutta jo muutamassa päivässä työyksikkö saa liian innokkaan johtajan palautettua entisille raiteilleen.

HAUS valtionhallinnon sidosryhmätoimijana, in-house yksikkönä, haluaa varmistaa kaiken tarjoamansa koulutuksen vastaamisen todellisiin valtionhallinnon tarpeisiin. Tämä on mahdollista valmistelemalla koulutusta läheisessä yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa, olemalla tiiviisti mukana keskustelussa valtionhallinnon kehittämisesta ja seuraamalla kansainvälistä kehitystä; kaiken kaikkiaan kuulemalla, kuuntelemalla ja yhdessä pohtimalla. Emme halua tehdä yhtään kurssia, jota kukaan hallinnossa ei tarvitse. Haluamme panostaa entistä enemmän myös koulutuksen vaikuttavuuden arviointiin; siihen että jokainen yksittäinen kurssi hyödyntää sekä kävijänsä osaamisen ja ammattitaidon kasvua että koko työyhteisön kehittymistä ja hyvinvointia.

anneli_temmes_09_pieni

Anneli Temmes

toimitusjohtaja

 

Teksti on julkaistu aiemmin HAUS Uutiset 1/2014 -uutiskirjeessä.

| Categories: Koulutus, HAUS | Tags: | View Count: (2485) | Return

Post a Comment