21

Uuden strategian kynnyksellä

posted on

HAUSin syksy on ollut kiireinen.  Koulutukset ja virastokohtaiset valmennukset ovat pyörineet Munkkiniemessä ja monissa muissa osoitteissa; uusia verkkomoduleja on valmisteltu ja pilotoitu, laajat kansainväliset hankkeet ovat edistyneet useassa maassa tuoden vieraita myös Suomeen; koulutus- ja hankevalmistelua on tehty tulevaan vuoteen ja pitemmällekin.

Ennakkoluulottomasti ja kokeillen

Normaalin työn ohella syksy on ollut HAUSille monella tavalla myös uuden alkua; se on ollut uuden strategian luomista, monia keskusteluja valtionhallinnon sisällä sekä kumppaneidemme kanssa, eHAUSin rakentamista. Se on ollut myös monien toimintatapojen kyseenalaistamista ja uusien luomista ennakkoluulottomasti ja kokeillen.

Kuullen ja kuunnellen

Sidosryhmiämme osallistavassa strategiatyössämme olemme käyneet lukuisia keskusteluja asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa; olemme testanneet alustavia ajatuksia uudesta visiostamme ja strategiamme sisällöstä mm. asiakasneuvottelukunnassamme ja monissa työryhmissä. Olemme saaneet innostuneen vastaanoton lähtökohdista, joihin kuuluu aito kehittämiskumppanuus, osallistuminen hallinnon kehittämisen ja hallituksen kärkihankkeiden valmisteluun ja toimeenpanoon sekä voimakas panostus eOppimiseen yhdessä valtionhallinnon kumppaneiden kanssa. HAUSin sisäinen kehittämistyö on sisältänyt pohdintaa sekä nykyisistä vahvuuksista, joiden pohjalle uutta on hyvä rakentaa, että myös täysin uusista toimintamalleista ja ratkaisuista.

Strategian julkaisu alkuvuonna

HAUSin uusi strategia julkistetaan alkuvuonna.  Uuden strategian toteutuminen tulee konkreettisesti näkymään mm. uusina toimintasektoreina, uutena oppimisympäristönä, verkko- ja monimuoto-opetuksen kautta toteutettavina uusina tuotteina, uusina kasvoina, uusina kumppanuuksina ja piakkoin myös uutena toimitilana.


Anneli Temmes, toimitusjohtaja

| Categories: HAUS | Tags: | View Count: (4235) | Return

Post a Comment