21

JET - Oman osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä

posted on

HAUSin aloitti johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) järjestämisen vuonna 2012. HAUSin tutkinnon järjestämissopimus on voimassa toistaiseksi. Valtionhallinnon johtajat ja esimiehet ovat alkaneet enenevässä määrin hakeutua HAUSiin tutkintoa suorittamaan. Erityisen suosittu tutkinto on HAUSin JOKOn käyneiden keskuudessa. Saatuaan johtamisosaamisensa JOKOlla päivitettyä osanottajat haluavat osoittaa osaamisensa tutkinnon suorittamisen avulla. Tämän lisäksi HAUS College käyttää oppilaitospaikkojaan JETin suorittamiseen. Talvella 2016 aloitti 14 henkilön ryhmä oppisopimuksella tutkinnon suorittamisen. Nämä henkilöiden arvioidaan valmistuvan kesän koitttaessa 2017.

Asiakaspalveluesimies Louna Kiuru Patentti- ja rekisterihallituksesta on yksi johtamisen erikoisammattitutkinto koulutuksen osallistujista. Hän haluaa suorittaa tutkinnon, koska näkee sen tärkeänä omaa osaamista ylläpitävänä ja kehittävänä kokonaisuutena. ”Kun työpaikallani vajaa vuosi sitten kuulin mahdollisuudesta hakea johtamisen erikoisammattitutkintoon, kiinnostuin kovasti”, kertoo Kiuru. Hän uskoo, että esimies- ja johtamistehtävissä voi aina kehittyä, ”Pitkäkestoisempi, töiden ohessa tehtävä lisätiedon hankkiminen kuulosti hienolta mahdollisuudelta oppia uutta ja ehkä osin vähän kerratakin vanhaa ja tuttua”.

Lähijaksot ovat antoisia

Kiurusta lähiopiskelujaksot HAUSissa ovat olleet monessa mielessä antoisia. ”Kouluttajilta ja opiskelijakollegoiltani olen saanut hyviä vinkkejä esim. kirjallisuudesta, johon kannattaa tutustua”. Hänestä on ollut myös tärkeätä kuulla muiden osallistujien kokemuksia. Esimerkiksi ryhmätöiden yhteydessä syntyneistä vilkkaista keskusteluista on ollut hyötyä. ”Lähiopiskelupäivien jälkeen on ihan odottanut sitä, että pääsee käytännössä kokeilemaan koulutuksessa oppimaansa”, muotoilee Kiuru.

”Opiskelu HAUSin ryhmässä on sujunut tosi mukavasti. Vaikkakin me opiskelijat edustamme eri aloja, meitä esimies- ja kehittämistehtävissä olevia yhdistävät monet asiat. Saamme toisiltamme ryhmässä muun muassa sparrausta ja tukea. Hienoa on ollut huomata sekin, miten mielekästä ja kannustavaa palautetta lähiopiskelujaksojemme kouluttajat ovat meille antaneet”, kiteyttää Kiuru.

Tärkeä osa oppimista tapahtuu omalla työpaikalla

Kiuru on hyvin tyytyväinen, että on hakeutunut opiskelemaan johtamisen erikoisammattitutkintoa. Lähiopiskelujaksojen lisäksi tärkeä osa oppimisesta tapahtuu omalla työpaikalla. ”Koulutusohjelmaan osallistuminen tarjoaa erinomaisen hyvän syyn tutustua oman organisaation kuvioihin ja toimintoihin omaa ”tonttia” laajemmin ja ehkä hiukan syvällisemminkin kuin muutoin tulisi tehtyä. Tästä hyötyvät uskoakseni kaikki!” Kiuru iloitsee.

Lisätietoja antaa tutkintovastaava, kehitysjohtaja Ari Sihvola p. 020 7180 246

Teksti: Matleena Nurmiainen ja Ari Sihvola

| Categories: Koulutus | Tags: | View Count: (4093) | Return

Post a Comment