03

Taloushallinnon pitkät ohjelmat luovat uutta osaamispohjaa

posted on

Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto käyntiin

Tänä syksynä HAUSissa käynnistyi kaksi taloushallinnon pitkää ohjelmaa. Syyskuussa 18 taloushallinnon asiantuntijaa kokoontui ensimmäiseen valmistavaan koulutukseen HAUSiin. Kaikille koulutukseen haluaville ei valitettavasti pystytty järjestämään oppisopimuspaikkaa. Valmistavassa koulutuksessa ensimmäisen päivän teemana oli strategiatyö. Päivän vetäjänä toimi Janne Marniemi Ramboll Oy:stä. Jannen johdolla perehdyttiin strategiatyön perusteisiin. Päivänä aikana käsiteltiin perusteellisesti oman työroolin muuttumista. Tavoitteena oli luoda pohjaa uudenlaiselle taloushallinnon osaamiselle. Taloushallinnossa on käynnissä perustavanlaatuinen muutos. Tämä muutos kävi selvästi ilmi työpaikkakäynneillä, jotka tehtiin jokaisen tutkinnon suorittajan luo ennen koulutuksen alkua. ”Oli todella hienoa huomata, kuin esimiehet ja työnantajat ovat sitoutuneet tutkinnon suorittamiseen ja osaamistason nostamiseen”, koulutuspäällikkö Ulla Suomela totesi. Tarve tämän tyyppiselle tutkinnolle on ilmeinen.

Julkistalouden controllerit  koolla HAUSissa

Lokakuussa 25 tulevaa Julkistalouden controlleria kokoontui Munkkiniemeen koulutusohjelman avauspäivään. Toista kertaa Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa toteutettava ohjelma loppuunmyytiin tänäkin vuonna. Tämän vuoden ohjelman teemana on julkishallinnon rakenteiden muutos. Ensimmäisen päivän avauspuheenvuoron piti alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti. Hän esitteli julkisen hallinnon uusia rakenteita ja julkishallinnon uutta arkkitehtuuria, joka perustuu asiakaslähtöisille ja digitalisoiduille palveluille. Taloushallinnon roolissa hallintotehtävistä siirrytään kohti johtamisen tukea. Tulevat rakenteet vaativat matriiseissa ja verkostoissa tapahtuvan toiminnan ymmärtämistä ja niihin liittyvää talouden hallintaa.  Uudet rakenteet vaativat toimintavaihtoehtoihin (tuotanto- ja palvelurakenne) liittyvää talousosaamista, Pöysti totesi omassa puheenvuorossaan.  


Valtion taloushallintostrategian tavoitteena on osaamistason nosto ja uuden osaamisen luominen. Tavoitteena on siirtää osaamisen painopistettä kohti analysointitaitoa ja päätöksentekoa tukevaa taloushallintoa. HAUSilla on strategian mukaisesti keskeinen rooli osaamistason muutoksessa. Tätä tehtävää HAUS toteuttaa uusituilla pitkillä taloushallinnon ohjelmilla.  Niiden suuri suosio kertoo myös osaamistarpeen muutoksesta valtionhallinnossa.

Lisätiedot: koulutuspäällikkö Ulla Suomela, puh 0207 180 207
   

| Categories: Koulutus | Tags: | View Count: (4783) | Return

Post a Comment