03

Saamelaiskäräjillä kohti Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkintoa

posted on

HAUSissa on mahdollisuus suorittaa Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto. Ammattitutkinnon suorittaminen tarjoaa monipuolisen perustan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tehtäviin. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät näissä tehtävissä tai aikovat hakeutua niihin. HAUS järjestää ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen ja ammattitutkinnon edellyttämät näytöt.

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkintoon sisältyy kaksi tutkinnon osaa, asiakirjahallinnon ja arkistotoimen suunnittelu, ohjaus ja organisointi sekä asiakirjahallinnon ja arkistotoimen hoito ja tietopalvelu. Tutkintoon valmistava koulutus sekä työssä oppiminen henkilökohtaistetaan jokaiselle, jolloin jo olemassa oleva osaamisen otetaan huomioon. Tutkinnon valmistava koulutus sisältää lähiopetuspäiviä (enintään 12), lisäksi tutkinto sisältää etäopiskelua verkko-oppimisalustaa hyödyntäen sekä opinto-ohjausta. Tutkinto suoritetaan näytöillä; jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen tutkinnonsuorittamissuunnitelma.

Uusi innokas joukko aloitti helmikuussa tutkinnon suorittamisen ja ensimmäisellä jaksolla käytiin vielä kootusti läpi tutkinnon tarkoitusta, oppisopimuskoulutuksen rakennetta sekä näyttötutkinnon suorittamista. Varsinaiseen substanssiinkin päästiin heti ensimmäisen lähikoulutuspäivän aamuna, kun Kansallisarkiston kehittämispäällikkö Raili Ottinen johdatteli tutkinnon suorittajat asiakirjahallinnon ja arkistotoimen saloihin. Käsiteltäviä asioita olivat muun muassa, mitkä ovat asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tehtävät organisaatiossa, mikä on asiakirjahallinnon toimintaympäristö ja miten sitä kehitetään. Opintojaksolle mahtui paljon käytännön esimerkkejä, ja osallistujat oppivat myös millaista on opastaminen ja perehdyttäminen asiakirjahallinnossa.

HAUSin viestintäpäällikkö Janina Himberg haastatteli Inarista ensimmäiselle lähiopetusjaksolle (3pv) saapunutta Saamelaiskäräjillä työskentelevää hallintosihteeriä Anneli Länsmania.

Anneli_Länsman_ammattitutkinto2015

Mitkä ovat tunnelmat ensimmäisen lähiopetusjakson jälkeen?

Mielenkiinnolla odotan, miten riittää aika kaikkeen. Paljon tuli uutta asiaa jo heti tässä alussa ja sellaista tietoa, mitä varmasti tarvitsee. Saimme esimerkiksi heti tietoon kanavia, joista voi etsiä tietoa, että paljon kyllä hyödyllisiä asioita jo heti alkuun.

Miten päädyit suorittamaan tutkintoa?

Työhöni kuuluu arkistonhoitoa, mutta minulla ei ole sen alan koulutusta. Teen hallintosihteerin töitä ja siihen kuuluu myös arkiston hoito. Löysin tämän koulutuksen itse ja esitin hallintopäällikölle, että tämä tutkinto olisi minulle varmasti hyödyllinen. Meillä oli tästä puhetta jo itse asiassa jo kolme vuotta sitten ensimmäisen kerran ja hain koulutukseen, mutta minulta olisi äkillisen esteen vuoksi jäänyt heti alusta pois osa koulutusjaksoista. Eli katsoimme, että ei olisi ollut mitään järkeä aloittaa tutkinnon suorittamista, vaan aloitus siirtyi tähän seuraavaan ryhmään.

Mitä odotuksia tai henkilökohtaisia tavoitteita sinulla on koulutusta ja tutkinnon suorittamista kohtaan?

Kokonaisuudessaan tämä koko arkistotoimi ja asiakirjahallinto on niin iso alue, että uskon, että saan koulutuksesta erityisesti kokemusta ja varmuutta omaan työhöni. Erityisesti kokonaisuuden haltuunotto on varmasti tärkein asia. Myös erilaisten tiedonhakukanavien oppiminen tulee varmasti olemaan hyödyllistä. Yksi tärkeä asia koulutuksessa on kollegaverkoston luominen ja muiden arkistoasioiden kanssa töitä tekevien tapaaminen, koska meidänkään organisaatiossa ei kukaan muu minun lisäkseni tee arkistotoimen töitä tai ole arkistoalan koulutusta. Eli olen aika yksin siinä työssä ja on hyvä päästä vaihtamaan ajatuksia muiden kanssa, kun tässä vähitellen ryhmään tutustuu ja yhdessä tutkintoa jatketaan eteenpäin.

Saamelaiskäräjät. Kuva: Marja Laine-Asikainen

Saamelaiskäräjät. Kuva: Marja Laine-Asikainen

HAUSin viestintä seuraa Anneli Länsmanin tutkinnon suorittamista. Annelin ajatuksiin ja kokemuksiin palataan, kun tutkinto etenee seuraaviin lähiopetusjaksoihin.

Lisätietoja tutkinnosta: HAUS Collegen rehtori, koulutuspäällikkö Marja Laine-Asikainen, marja.laine-asikainen@haus.fi, p. 0207 180 216

| Categories: Koulutus, HAUS | Tags: | View Count: (5125) | Return

Post a Comment