21

Vahvista esimiesosaamistasi syksyn kursseillamme

posted on

Työelämä vaatii jatkuvaa määrätietoista kehittymistä ja kykyä sopeutua muutoksiin. On osattava joustaa ja ja kyettävä mukautumaan. Työnantajan edustajille ja esimiehille soveltuvissa koulutuksissa käsitellään asioita käytännönläheisesti ja kattavasti. Tutustu sisältöihin ja tule mukaan kehittymään ja oppimaan uutta sekä verkostoitumaan kollegoiden kanssa.

ESIMIEHEN PALVELUSSUHDEPÄIVÄ 12.10.
 
Onnistunut esimiestyö edellyttää myös hyvää palvelussuhdeasioiden osaamista. Koulutus antaa valmiuksia soveltaa valtion virka- ja työehtosopimuksen sopimusmääräyksiä esimiestehtävissä ja tukee myös Kiekun käyttöä. Keskeiset opetussisällöt ovat työaikaan, vuosilomaan, poissaoloihin ja matkakustannusten korvaamiseen liittyvät sopimusmääräykset. Esille tulevat myös esimiehen rooli, velvollisuudet ja vastuut.

Esimiehen palvelussuhdepäivä perehdyttää esimiehet valtion virka- ja työehtosopimuksen ydinkohtiin ja sopimusmääräysten käytäntöön soveltamiseen.

Luennoitsijana kurssilla toimii palvelussuhdeasiain kouluttaja Markku Helle.

Tutustu tilaisuuden ohjelmaan ja ilmoittaudu tilaisuuteen.

TYÖKALUJA REKRYTOINNIN ERI VAIHEISIIN 19.10.
 
Valtion henkilöstön rekrytointia koskevia ohjeita on päivitetty vastaamaan lainsäädännön viimeaikaisia muutoksia. Uudistetun ohjeen tavoitteena on ohjeistaa ja yhdenmukaistaa valintamenettelyä niin, että se on ammattimainen, tasapuolinen ja yhdenvertainen. Tavoitteena on osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytoiminen valtionhallintoon. Lisäksi halutaan edistää valtion hyvää työnantajakuvaa ja sähköisten ilmoituskanavien, erityisesti valtiolle.fi –toiminnan käyttöä.

Systematisoitu ja vakioitu haastattelukäytäntö on tärkeä osa rekrytointia. Hakijoiden yhdenvertainen ja kunnioittava sekä ammattimainen käsittely luo hyvää kuvaa organisaatiosta. Haastattelu menetelmänä on erittäin vahva tiedonhankinnan menetelmä, mutta huonosti toteutettuna sisältää paljon virhelähteitä. Työkaluja rekrytoinnin eri vaiheisiin - kurssi tutustuttaa osallistujat VM:n uudistetun rekrytointiohjeen sisältöön sekä saada vinkkejä työhaastattelun onnistuneeseen toteuttamiseen.

Luennoitsijina kurssilla toimivat hallitusneuvos Kirsi Äijälä, VM/henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosastolta ja aluepäällikkö, laillistettu psykologi, PsM Juha Laurila, Psyconista.

Tutustu tilaisuuden ohjelmaan ja ilmoittaudu tilaisuuteen.
 
TAITAVASTI MUUTOKSESSA - ESIMIESVIESTINTÄ MUUTOS- JA POIKKEUSTILANTEESSA 20.10.

Muutostilanteissa lähiesimies on suurennuslasin alla. Esimiehen asenne, viestintätyyli ja läsnäolo vaikuttavat siihen, kuinka tiimi ja alaiset sitoutuvat muutoksen läpiviemiseen. Pelkkä tiedottaminen tai ydinviestin toistaminen ei riitä. Esimieheltä vaaditaan myös taitoa kuulla ja ymmärtää alaisten reaktioita ja tuntemuksia.

Taitavasti muutoksessa -valmennuksessa saat työvälineitä muutostilanteisiin. Teemme töitä osallistujien konkreettisten muutostilanteiden parissa. Suunnittelemme muutoksen läpiviemistä vaiheittain, harjoittelemme ja reflektoimme. Valmennuspäivän jälkeen sinulla on konkreettinen suunnitelma aikatauluineen ja toimintatapoineen.
Tilaisuuden kouluttajana viestintäkonsultti, valmentaja Taru Uhrman. Taru valmentaa esimiehiä, johtoa ja asiantuntijoita onnistumaan viestinnässä ja vuorovaikutussuhteissa. Tarun työsarkaa ovat asiakkaiden henkilökohtaisten viestintätaitojen, kuten neuvottelu- ja esiintymistaitojen valmennukset sekä muutosviestinnän kehittäminen.

Tutustu tilaisuuden ohjelmaan ja ilmoittaudu tilaisuuteen.

Lue lisää aiheesta

Lisätiedot: koulutuspäällikkö Helena Viskari puh. 0207 180 255.

| Categories: Koulutus | Tags: | View Count: (2321) | Return

Post a Comment