06

Professori Tomi Voutilainen: Tiedonhallinta kehittyy uudistusten mukana

posted on

Suomen julkista hallintoa on pyritty uudistamaan viimeisen 15 vuoden aikana niin palvelu- kuin organisaatiorakenteiltaan. Myös toimintatapoja on uudistettu, vaikka uusien digitaaliseen toimintaympäristöön liittyvien palvelutuotantomallien käyttöönotto ei olekaan ollut helppoa ja nopeaa viranomaisissa. Tiedonhallinnan perussääntely on ollut kuitenkin lähes muuttumatonta muutoksista huolimatta.
 
Näköpiirissä kuitenkin on, että tiedonhallinnan perussääntelyyn tulee ainakin rakenteellisia uudistuksia sekä päivityksiä siirryttäessä kokonaisvaltaiseen digitaaliseen tiedonhallintaan. Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus tulee voimaan vuoden 2018 aikana. Asetus ei mullista merkittävästi julkisen hallinnon tiedonhallintaa, mutta joitakin uusia velvoitteita kuitenkin on tulossa rekisterinpitoon.  Myös kansallinen lainsäädännön yhteensopivuus tietosuoja-asetuksen kanssa tulee varmistaa seuraavan kahden vuoden aikana. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen julkisten palveluiden digitalisaatiota edistävään kärkihankkeeseen kuuluu tiedonhallintalain valmistelu. Tarkoituksena on säätää eri laeissa olevat yleissäännökset yhtenäistävästi tiedon hallinnasta, julkisuudesta ja käytöstä sekä arkistoinnista.  
 
Kun palvelu- ja organisaatiorakenneuudistuksia tehdään, on valmistelussa arvioitava niiden vaikutus tiedonhallintaan ja eri toimijoiden vastuisiin. Nykyisessä lainsäädännössä tiedonhallinnan vastuista on säädetty eri laeissa vaihtelevasti. Monilla toimialoilla on erityislainsäädäntöä, jossa on säädetty erikseen tiedonhallinnan vastuista erityisesti verkottuneessa tiedonhallintaympäristössä. Julkisuuslaissa, henkilötietolaissa, arkistolaissa ja tietohallintolaissa on säädetty tiedonhallintaan liittyvistä velvollisuuksista, jotka on huomioitava myös muutostilanteissa.  
 
Digitalisaatiossa tapahtuva muutos ei synny pelkästään tietojärjestelmiä kehittämällä, vaan muutoksen kärkenä on nähtävä pyrkimys tiedonhallinnan tehostamiseen. Tämä puolestaan edellyttää toimintamallien ja tiedonhallinnan menettelyiden uudistamista.
 
Onkin tärkeää, että osana suuria uudistuksia, myös tiedonhallinnan kehittäminen saa vahvan sijan kehityksessä. Se on yksi avain julkisen hallinnon toiminnan tehostumiseen osana digitalisaatiota ja hallinnollisia uudistuksia.
 


Tomi Voutilainen
informaatio- ja julkisoikeuden professori, Itä-Suomen yliopisto

Kuva: www.uef.fi

 

Aiheeseen liittyvää koulutusta

Julkisuus- ja tietosuojavaatimukset hallinnossa nyt ja tulevaisuudessa 9.6.   (ilmoittaudu 26.5. mennessä)

| Categories: Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (4976) | Return

Post a Comment