23

Tutkimus: VN-passi merkityksellinen osa valtioneuvoston perehdyttämistä

posted on

Tradenomi Mia Arosen HAAGA-HELIA ammattikorkeakouluun keväällä 2014 valtiovarainministeriön toimeksiantona tekemä opinnäytetyö käsittelee valtioneuvoston perehdyttämisohjelman (VN-passi) laadukkuutta.

Opinnäytetyössä on tutkittu VN-passin asettamispäätöksessä olleiden tavoitteiden toteutumista sekä VN-passin istuvuutta kunkin ministeriön perehdytykseen. Arosen työssä tarkastellaan muun muassa seuraavia tavoitteita:

  • varmistaako VN-passi ministeriöihin palkattavan henkilöstön suunnitelmallisen perehdyttämisen
  • luoko VN-passi perustaa ura-ajattelulle ja edistääkö se liikkuvuutta.

Tutkimus osoitti, että VN-passi on merkityksellinen osa valtioneuvoston organisaatioiden perehdyttämistä. Ilman VN-passia tulokkaat eivät välttämättä saisi yhtä laajaa perehdytystä.

VN-passi voidaan nähdä laadukkaana perehdyttämisohjelmana, mutta parannettavaa ja kehitettävää on aina. Aronen toteaa tutkimuksessaan, että muun muassa päällekkäisyydet ministeriöiden omassa perehdyttämisessä ja VN-passin sisällöissä olisi hyvä karsia turhan työn välttämiseksi.

Opinnäytetyö on luettavissa Theseus-julkaisuarkistossa.

| Categories: Koulutus, HAUS, Valtionhallinto, Asiantuntija | Tags: | View Count: (6367) | Return

Post a Comment