Hankintatoimi

Julkisissa hankinnoissa on menossa paljon merkittäviä muutoksia, jotka vaativat hankkijoilta uutta ja entistä laajempaa osaamista. Muutoksista merkittävin on alkuvuonna 2017 voimaan astunut uusi hankintalaki ja sen edellyttämä hankintaprosessin sähköistämisvaatimus.

Koulutustarjontamme vastaa muutosten asettamiin haasteisiin. Vahvuutemme perustuu valtion sisäisen ja ulkopuolisen asiantuntijaverkoston vankkaan osaamiseen. Lisäksi hyödynnämme valtion hankintatoimen kehittämishankkeiden tuottamaa uutta tietoa.

Tarjoamme myös organisaatiokohtaisia valtionhallinnon tarpeisiin räätälöityjä hankintakoulutuksia.

Lisätietoja koulutuspäällikkö Carl-Johan Nordberg, puh. 0207 180 254
 

Hankintatoimen koulutukset