REKISTERISELOSTE    (Henkilötietolaki (523/1999) 10 §)

Laatimispäivä 8.10.2015


1.    Rekisterinpitäjä                

HAUS kehittämiskeskus Oy
Yliopistonkatu 5, PL 185
00101 Helsinki
Vaihde: 0207 180 1
Sähköposti: viestinta@haus.fi

2.    Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Koulutussuunnittelija Matleena Nurmiainen
HAUS kehittämiskeskus Oy
PL 185
00101 Helsinki
matleena.nurmiainen@haus.fi

3.    Rekisterin nimi

HAUS kehittämiskeskus Oy:n markkinointi- ja sidosryhmärekisteri.

4.    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on HAUS kehittämiskeskus Oy:n laissa määriteltyjen koulutus- ja kehittämispalveluiden markkinointi, myynti sekä sidosryhmäyhteistyö.

5.    Rekisterin tietosisältö

Markkinointi- ja sidosryhmärekisteriin talletetaan henkilön itse ilmoittamia tai yleisesti saatavilla olevista julkisista lähteistä koostettuja, henkilön työtehtäviin olennaisesti liittyviä tietoja, kuten:

•    nimi
•    ammattinimike / asemaa kuvaava tieto elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä
•    organisaatio
•    organisaation yhteystiedot
•    puhelin- tai matkapuhelinnumero
•    sähköpostiosoite
•    kiinnostuksen kohteet (koulutusalat)
•    asiantuntemusalueet (luennoitsijat)


6.    Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan:
•    henkilön itse www.haus.fi-sivulla, sähköpostitse tai paperilla antamista tiedoista ja suostumuksesta suoramarkkinointiin
•    yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä mahdollisesti muista julkisista lähteistä

Henkilö voi koska tahansa päivittää tietojaan www.haus.fi-verkkosivuilla olevalla lomakkeella tai ilmoittamalla muuttuneista tiedoista HAUS kehittämiskeskus Oy:öön.


7.    Tietojen säännönmukaiset luovutukset

HAUS kehittämiskeskus Oy ei luovuta markkinointi- ja sidosryhmärekisterin tietoja eteenpäin.

8.    Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Markkinointi- ja sidosryhmärekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9.    Rekisterin suojauksen perusteet

Rekisteri on sähköinen ja sen tiedot ovat suomalaisessa eTaika-koulutus- ja asiakashallintajärjestelmässä.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto on suojattu palomuurilla ja riittävillä teknisillä tietosuojaratkaisuilla. Rekisteritiedot sijaitsevat Suomessa sijaitsevilla palvelimilla. Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti ja niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu HAUS kehittämiskeskus Oy:n työntekijä.  Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsy on rajoitettu. Käyttäjä tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisterin tietoja käsitellään pääasiassa HAUS kehittämiskeskus Oy:ssä. Sähköisessä viestinnässä käytetään ulkopuolista työkalua (Koodiviidakko Oy). Koodiviidakon sähköpostimarkkinointityökalun ja koulutus- ja asiakashallintajärjestelmän välinen rajapinta on asianmukaisesti auditoitu.

10.    Kielto-oikeus

Henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.