Esikunta

Anneli Temmes

Toimitusjohtaja

etunimi.sukunimi@haus.fi

•    HAUSin yleisjohto 
•    liiketoimintajohtaminen
•    virkamieskoulutus ja hallinnon kehittäminen
•    sidosryhmäyhteistyö
•    kansainvälinen koulutus- ja hankeyhteistyö
•    ammatillinen opettaja (AO)
 

Mikko Salminen

Varatoimitusjohtaja

etunimi.sukunimi@haus.fi

•    varatoimitusjohtaja
•    HAUSin kotimaan koulutustoiminta
•    asiakas- ja kehittämistyö

Ulla Ritola

Johdon avustaja

Puh. 0207 180 245
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    johdon avustavat tehtävät
•    taloushallinnon avustavat tehtävät

Janina Himberg

Viestintäpäällikkö

Puh. 0207 180 248
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    ulkoinen viestintä ja markkinointi
•    esikunta- ja kehittämistehtäviä
•    ICT/IT
•    eHAUS

 

Karl Widén

Talousjohtaja

etunimi.sukunimi@haus.fi

•    Johdon sisäinen kuukausiraportointi
•    Budjetointi ja ennusteet
•    Kirjanpidon oikeellisuuden ja vertailukelpoisuuden varmistus
•    Sisäiset kontrollit
•    Ad hoc -analyysit

Henkilöstökoulutus

Anna Saharinen

Johtaja

Puh. 0207 180 341
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    henkilöstökoulutusyksikön johtaja
•    henkilöstöhallinto ja henkilöstön kehittäminen
•    viestintävalmennukset
•    Kieku-koulutusyhteistyö (Valtiokonttori, Palkeet ja HAUS)
•    henkilöarviointimenetelmät: 360, WOPI
•    kansainväliset hankkeet
 

Tiina Kukkonen-Suvivuo

Johtaja

Puh. 0207 180 321
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    HR-valmennuksen kehittäminen ja toteuttaminen
•    turvallisuuskoulutuksen yhteistyö
•    johtoryhmän jäsen

Eija Aures

Koulutussuunnittelija

Puh. 0207 180 292
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    henkilöstöhallintokoulutus
•    sihteeri- ja assistenttikoulutus
 

Lotta Fors

Projektiassistentti

Puh. 0207 180 334
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    hallinto- ja oikeus koulutus
•    hankintatoimen koulutus

Marja Laine-Asikainen

Koulutuspäällikkö, rehtori HAUS College

Puh. 0207 180 216
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    sihteeri- ja assistenttikoulutus
•    asiakaspalvelukoulutus
•    kirjaaminen ja asiakirjahallinto
•    virasto- ja vahtimestarikoulutus
•    turvallisuuskoulutus
•    valtionhallinnon perustuntemukseen liittyvät koulutukset
•    viestintäkoulutus
•    tutkinto- ja pidempikestoisen koulutuksen kehittäminen
•    HAUS College (ammattitutkinnot)
•    henkilöarviointimenetelmät: WOPI, 360
•    ammatillinen opettaja (AO), näyttötutkintomestari (NTM)

Anja Mäkinen

Koulutuspäällikkö

Puh. 0207 180 221
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    Valtioneuvoston perehdytyskoulutus (VN-passi)
•    valtioneuvoston esittelijöiden koulutus
•    hallintojuridiikan koulutus
•    säädösvalmistelukoulutus
•    EU-valmennus
•    aikuiskasvatus / työ- ja organisaatiopsykologia (KM)
•    henkilöarviointimenetelmät: WOPI

Carl-Johan Nordberg

Koulutuspäällikkö

Puh. 0207 180 254
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    hankintatoimen koulutus
•    hankintastrategiat ja hankintatoimen organisointi
•    hankintaprosessi ja menettelytapasäännökset
•    VALTIO-VIRE
•    henkilöarviointimenetelmät: WOPI
•    coaching
•    kansainväliset hankkeet
•    ammatillinen opettaja (AO)

Jussi Sihvonen

Koulutuspäällikkö

Puh. 0207 180 220
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    taloushallinnon koulutus
•    Julkistalouden controller -tutkinto

Hanna Siira

Koulutuspäällikkö

Puh. 040 024 0969
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    Kieku-hanke
•    henkilöstöhallinnon koulutus
•    taloushallinnon koulutus

 

 

 

Katja Valtonen

Koulutussuunnittelija

Puh. 0207 180 282
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    hankintatoimen koulutus
•    taloushallinnon koulutus
•    kansainväliset hankkeet

Satu Vuorinen

Koulutussuunnittelija

Puh. 0207 180 265
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    EU-valmennus
•    kirjaaminen ja asiakirjahallinto
•    virasto- ja vahtimestarikoulutus
•    turvallisuuskoulutus
•    HAUS College (ammattitutkinnot)
•    näyttötutkintomestari (NTM)

e-HAUS-projekti

Petteri Kallio

Projektipäällikkö, eOppiva

Puh. 050 361 7121
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    e-HAUS-projekti

Janne Marjanen

Videotuottaja

Puh. 040 565 0775
etunimi.sukunimi@haus.fi

Ilkka Peltola

Videotuottaja

Puh. 041 539 7477
etunimi.sukunimi@haus.fi

Susanna Sankala

Koulutussuunnittelija, eOppiva

Puh. 0400 174882
etunimi.sukunimi@haus.fi

Johtamisvalmennus

Johanna Snellman

Johtaja

Puh. 0207 180 249
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    johtamisvalmennuksen johtaja
•    johdon valmennusohjelmat, esimiestyön kehittäminen
•    Tulevaisuuden johtajat -ohjelma
•    työnohjaus/coaching
•    työhyvinvointi, Kaiku-kehittäjäkoulutus
•    henkilöarviointimenetelmät: WOPI, 360, tunnetaidot (EQi)
•    kansainväliset hankkeet

Matleena Nurmiainen

Koulutussuunnittelija

Puh. 0207 180 205
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    johtamis- ja esimieskoulutus
•    viestintäkoulutus
•    ammatillinen opettaja (AO)
•    viestintävastaava

Tiina Pitkäaho

Koulutussuunnittelija

Puh. 0207 180 204
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    johtamis- ja esimiesvalmennus

Ari Sihvola

Kehitysjohtaja

Puh. 0207 180 246
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    johtaminen, johtajuus, esimiestaidot, coaching
•    Tulevaisuuden johtajat -ohjelma
•    strategiat ja skenaariot
•    henkilöarviointimenetelmät: MBTI, Hogan, WOPI, 360
•    politiikka-analyysi ja politiikkatoimien kehittäminen, VALTIO-JOVA
•    henkilöstön kehittäminen
•    johtamisen erikoisammattitutkinto
•    EU-neuvottelutaito
•    kansainväliset hankkeet
•    ammatillinen opettaja (AO), näyttötutkintomestari (NTM)

Riitta Tihinen

Koulutuspäällikkö

Puh. 0207 180 211
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    johtaminen, esimiestyö
•    VALTIO-JOKO
•    valmentava johtaminen /coaching
•    henkilöarviointimenetelmät: WOPI, tunnetaidot (EQi), 360
•    itsensä johtaminen ja ajankäytön hallinta
•    henkilöstöjohtaminen ja –strategiat
•    osaamisen johtaminen ja kehittäminen
•    kansainväliset hankkeet
•    ammatillinen opettaja (AO)
•    näyttötutkintomestari (NTM)

Muutosjohdon akatemia

Tuula-Riitta Markkanen

Projektijohtaja

Puh. 029 553 0255
etunimi.sukunimi@vm.fi

alueuudistus.fi/muutosjohdon-akatemia

Muutosjohdon akatemia on rakennettu tukemaan muutosjohtajia ja heidän joukkojaan sekä maakuntien uusia johtajia tärkeässä tehtävässä Suomen suurimmassa muutoksessa.

Lisätietoja: http://alueuudistus.fi/muutosjohdon-akatemia

Heta Hytönen

Projektikoordinaattori

Puh. 029 553 0687
etunimi.sukunimi@vm.fi

alueuudistus.fi/muutosjohdon-akatemia

Muutosjohdon akatemia on rakennettu tukemaan muutosjohtajia ja heidän joukkojaan sekä maakuntien uusia johtajia tärkeässä tehtävässä Suomen suurimmassa muutoksessa.

Lisätietoja: http://alueuudistus.fi/muutosjohdon-akatemia

 

Katja Kolehmainen

Johtava asiantuntija

etunimi.sukunimi@vm.fi

http://alueuudistus.fi/muutosjohdon-akatemia

HAUS International

Antti Karttunen

Johtaja

Puh. 0207 180 209
etunimi.sukunimi@haus.fi

Raili Aarrekorpi

Projektikoordinaattori

Puh. 0207 180 242
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    kansainväliset hankkeet

Tarja Jokinen

Projektikoordinaattori

Puh. 0207 180 244
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    kansainväliset hankkeet

Nina Niva

Johtava konsultti

Puh. 0207 180 260
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    kansainväliset hankkeet
•    osaamisen kehittäminen
•    johtava konsultti

Ulla Järvelä-Seppinen

RTA Kroatia

etunimi.sukunimi@haus.fi

Markku Siltanen

Chief Partnership Advisor / Sambia

etunimi.sukunimi@haus.fi

  • organisaation muutosprosessin tukeminen
  • hankkeen hallinnointi ja asiantuntijoiden työn suunnittelu, seuranta ja koordinointi
  • koulutustilaisuuksien ja opintomatkojen suunnittelu ja koordinointi
  • työn suunnittelu ja raportointi tuloskehikon mukaisesti

Tarja Hedenstam

Koulutussuunnittelija

•    opintovapaalla