HAUS on valtionyhtiö, jonka Suomen valtio omistaa 100 %. Omistajaohjausta käyttää valtiovarainministeriö.

HAUS kehittämiskeskus Oy:n hallitus


Hallituksen puheenjohtaja
budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö

Jäsenet
alivaltiosihteeri Päivi Nerg, varapuheenjohtaja, valtiovarainministeriö
tietovarannoista vastaava johtaja Pauli Forma, Työterveyslaitos
kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta, Helsingin yliopisto
ohjelmajohtaja Petri Virtanen, Sitra

Hallituksen kokouksissa esittelijänä toimii toimitusjohtaja Anneli Temmes.

HAUSin vuosi 2016 ja tilinpäätöstiedot

HAUSin vuosi 2015 ja tilinpäätöstiedot