Laki HAUS kehittämiskeskus Oy nimisestä osakeyhtiöstä (944/2009) säätelee HAUSin roolia valtionhallinnon sidosryhmäyksikkönä, ns. in-house-toimijana.

Tämä mahdollistaa laissa mainituille asiakkaille HAUSin palveluiden tehokkaan ja joustavan hyödyntämisen.

HAUSin laissa määriteltyjä asiakkaita ovat:

•    valtionhallinnon virastot ja laitokset
•    valtion liikelaitokset sekä valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot
•    eduskunta sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimivat yksiköt
•    Euroopan unionin hallinto ja yhteisön jäsenmaat hallitusten välistä kehittämisyhteistyötä koskevissa hankkeissa sekä ne hallitusten väliset järjestöt, joissa Suomi on jäsen

Laissa mainitut asiakkaat voivat ostaa HAUSin palveluita ilman kilpailutusta.

In-house-asema mahdollistaa toimivan vuorovaikutuksen HAUSin asiakkaiden kanssa ja HAUS osallistuukin aktiivisesti valtionhallinnon verkostoihin ja työryhmiin. Lisäksi HAUS kutsuu asiakasryhmien edustajia osallistumaan koulutusten ja muiden palveluidensa kehittämistyöhön. Tällä tavoin voidaan varmistaa, että HAUSin tarjoama koulutus vastaa aina valtionhallinnon tarpeita.