HAUSissa on käytössä internetin kautta toimiva Optima-verkkotoimintaympäristö. Optima toimii verkkokurssien ja pitkien koulutusohjelmien alustana.

Verkkotoimintaympäristöön tallennetaan koulutusohjelmien materiaaleja, harjoitustehtäviä ja kouluttajien palautteita. Optima mahdollistaa myös videoitujen luentojen tallentamisen toimintaympäristöön määräajaksi. Optiman kautta pidämme yhteyttä osallistujiin ja se toimii myös keskustelufoorumina.

Optima on helppokäyttöinen. Osallistujat pääsevät kirjautumaan Optimaan henkilökohtaisilla tunnuksilla ja sitä voidaan käyttää joustavasti missä tahansa, missä on verkkoyhteys.